Archiwum kategorii: Najnowsze

Święto Matki Bożej Szkaplerznej

Dziś – 16 lipca Kościół katolicki obchodzi Święto Matki Bożej Szkaplerznej, ustanowione na pamiątkę ofiarowania przez Matkę Bożą świętemu Szymonowi szkaplerza. Święto i szkaplerz są ściśle związane z tradycją karmelitańską. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. Najświętsza Maria Panna Ukazała się św. Szymonowi Stockowi, ówczesnemu generałowi karmelitów, ofiarując mu szkaplerz na znak swej opieki nad zakonem.

Czytaj dalej

165. rocznica urodzin Jacka Malczewskiego

14 lipca 1854 r. urodził się jeden z najwybitniejszych polskich malarzy Jacek Malczewski. Dziś mija 165. rocznica urodzin artysty. Jacek Malczewski pochodził ze zubożałej szlacheckiej rodziny osiadłej w Radomiu, gdzie mieści się teraz muzeum poświęcone malarzowi, był bratankiem Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Był też spokrewniony z gen. Juliuszem Malczewskim i poetą Antonim.

Czytaj dalej

Rocznica bitwy pod Grunwaldem

15 lipca 1410 r. wojska polskie, wspierane przez Litwinów i Tatarów pod wodzą króla Władysława Jagiełły pokonały wojska krzyżackie pod Grunwaldem. Dziś mija 609. rocznica tego wydania.

Zwycięstwo złamało potęgę krzyżacką i osłabiło zagrożenie z ich strony dla Polski i Litwy oraz przyniosło niezwykłą sławę na całą Europę polskim rycerzom. Do czasu Grunwaldu Krzyżacy prowadzili ekspansywną politykę, zajmując polskie ziemie i napadając na ziemie litewskie pod hasłami chrystianizacji, mimo, że od przyjęcia chrztu przez Litwę minęło kilkanaście lat.

Czytaj dalej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przypada ono w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Msza św. wotywna o Trójcy Świętej datuje się na ok. 800 rok. Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej.

Czytaj dalej

32. rocznica wizyty Ojca Świętego w Łodzi

Mszy świętej celebrowanej w 32. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi celebrowanej katedrze p.w. św. Stanisława Kostki przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek – naoczny świadek tamtych historycznych wydarzeń. Ks. abp Ziółek zwrócił uwagę, że szczególne miejsce w apostolskiej posłudze św. Jana Pawła II zajmowały jego pielgrzymki do Polski. Wielką rolę odegrały zwłaszcza za czasów poprzedniego systemu sprawowania władzy. Dawały one Polakom poczucie siły i niezłomnej solidarności. Historycy są zgodni, że ich wpływ na obalenie bloku komunistycznego w Europie jest niezaprzeczalny.

Czytaj dalej

Dziś uroczystość św. Antoniego

Dziś obchodzimy uroczystość św. Antoniego z Padwy, franciszkanina, patrona ubogich o rzeczy znalezionych. Św. Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 r. jako Ferdynand Bulonne. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna, ale później stał się franciszkaninem i przyjął imię Antoniego. Otrzymał gruntowne wykształcenie teologiczne, a w 1219 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Czytaj dalej

Waldemar Pawlak ujawnił nagranie z Rady Naczelnej PSL

„Na Radzie Naczelnej zaproponowałem realizację projektu »PSL – Koalicja Polska«, samodzielnego i podmiotowego udziału PSL w wyborach do Sejmu z programem skierowanym do aktywnych Polaków. Niektórzy w PSL przestraszyli się samodzielności” – napisał na Facebooku Waldemar Pawlak, który do wpisu dołączył nagranie swojego wystąpienia z wczorajszego spotkania władz ugrupowania.

Czytaj dalej

40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 2019 r. mija 40 lat od rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. W ciągu blisko 27-letniego pontyfikatu Ojciec Święty odwiedził swoją Ojczyznę 9 razy i każda z tych wizyt miała wielkie znaczenie. Jan Paweł II stał się dla Narodu wielką podporą w walce o wolność, ale i drogowskazem, jak korzystać z wywalczonej wolności. Pielgrzymki miały zawsze wyjątkowy klimat duchowej łączności, euforii. Kraj zmieniał się na te kilka dni, życie koncentrowało się wokół spotkań z Ojcem Świętym.

Czytaj dalej

Ukazał się majowy „Aspekt Polski”

 W majowym wydaniu „Aspektu Polskiego” piszemy o corocznej pielgrzymce do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie, relacjonujemy też Festyn Miłosierdzia. Poruszamy również istotne problemy z ostatnich tygodni: sprawę profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiązujemy też do Święta Konstytucji i Święta Matki Bożej Królowej Polski, rozważamy kondycję teatru współczesnego, omawiamy też sytuację we Włoszech w kontekście do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Całe wydanie dostępne jest tutaj.

Czytaj dalej

Ks. Roman Piwowarczyk o Arce Noego

Ks. dr Roman Piwowarczykiem był gościem majowego spotkania otwartego organizowanego przez miesięcznik „Aspekt Polski” i Katolicki Klub im. Św. Wojciecha, które odbyło się 23 maja w Łodzi. Tematem wykładu była Arka Noego i historia jej poszukiwań.

Szersza relacja w czerwcowym wydaniu „Aspektu Polskiego”.

Czytaj dalej

Przechodniu, powiedz Polsce…

18 maja 1944 r. II Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa zdobył Monte Cassino. Mija 75. rocznica tego wydarzenia. To jedno z największych i najważniejszych zwycięstw polskich żołnierzy walczących o „wolność naszą i waszą” na frontach II wojny światowej. II Korpus Polski był częścią Armii Polskiej na Wschodzie, tworzonej na mocy porozumienia Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. Armia była złożona niemal w całości z jeńców wojennych, zesłańców i więźniów łagrów. Także jej dowódca gen. Anders spędził w sowieckim więzieniu 2 lata. Szybko okazało się, że sytuacja wojska jest dramatyczna. W marcu 1942 r. zapadła decyzja o ewakuacji wojska polskiego na teren Iranu.

Czytaj dalej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Matki Bożej Królowej Polski

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, zwołany w celu naprawy upadającej Rzeczpospolitej, uchwalił ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie aktem prawnym regulującym podstawy ustrojowe państwa. Oprócz święta narodowego na cześć Konstytucji 3 Maja, obchodzimy też Święto Matki Boskiej Królowej Polski.

Czytaj dalej