316. Pamięci Cichociemnych

„316. Pamięci Cichociemnych”
(dodatek tematyczny dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej)

tytul316

Grudzień 2016 r., wydanie 228

***

Iwona Klimczak, Będą trwać w narodowej pamięci
Teresa Szemerluk, Wzorowa akcja cichociemnych
Iwona Klimczak, „Chcemy kultywować pamięć o cichociemnych” (z Bogdanem Rowińskim, prezesem Zarządu Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej)
Teresa Szemerluk, Znakomity architekt i fałszerz
Paweł Jaszczak, Walczył z Niemcami i Ukraińcami
Paweł Jaszczak, Imienia cichociemnych

***

Konkurs dla Czytelników – grudzień
Kto dowodził akcją odbicia więzienia w Pińsku? – zobacz więcej

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – zobacz więcej
Zobacz: Regulamin konkursu

***

Listopad 2016 r., wydanie 227

Iwona Klimczak, Służba dla najlepszych
Teresa Szemerluk, „Zawsze służyłam Polsce najlepiej jak umiałam”
Teresa Szemerluk, Naszym miejscem jest Ojczyzna
Iwona Klimczak, IPN pamięta o cichociemnych (rozmowa z Arturem Ossowskim, pracownikiem Oddziału Łódzkiego IPN)
Paweł Jaszczak, Ptaszki, kociaki i ciotki

***

Konkurs dla Czytelników – listopad
Jak się nazywała jedyna kobieta zrzucona do Polski jako cichociemny? – zobacz więcej
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – zobacz
Zobacz: Regulamin konkursu.

***

Październik 2016 r., wydanie 226

Uchwała Sejmu RP w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Cichociemnych
Iwona Klimczak, Tobie Ojczyzno!
Iwona Klimczak, Prosto z nieba do Polski
Teresa Szemerluk, Umarł jak Polak (o Janie Piwniku „Ponurym”)
Teresa Szemerluk, „Przyjdzie zwycięstwo” (o Hieronimie Dekutowskim)

Konkurs dla Czytelników – październik 2016 r.
– Kiedy miał miejsce pierwszy zrzut Cichociemnych do Polski
(dzień, miesiąc, rok) – zobacz więcej

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – zobacz

Zobacz: Regulamin konkursu.