Archiwa tagu: sankcje gospodarcze

Embargo na import serów z Polski

seryRosyjska federalna służba ds. nadzoru w sferze praw konsumentów wydała tymczasowy zakaz sprowadzania serów i produktów serowarskich z Polski. Powodem ma być rzekome naruszenie wymogów regulacyjnych.
Naruszenie wymogów prawnych stwierdzono w ocenie serów oraz wyrobów serowarskich wyprodukowanych w Polsce” – podała wczoraj wieczorem agencja RIA Novosti. „W celu ochrony praw konsumentów, od dnia 20 lutego Rospotriebnadzor zawiesza import serów i wyrobów serowarskich wyprodukowanych w Polsce” – czytamy w oświadczeniu.
To kolejne następstwo zaangażowania Polski w wewnętrzny konflikt na Ukrainie i agresywnej postawy wobec Rosji. Bezmyślność w polityce zawsze skutkuje działaniami odwetowymi, tym bardziej ze strony takiej potęgi, jak Rosja. Czytaj dalej

Podziały w NATO. Zbroić czy nie zbroić Ukrainy?

NATOUSA chcą dozbrajać ukraińską armię, Europa stanowczo się przed tym wzbrania. Spór o politykę wobec Rosji poróżnił przywódców z obu stron Atlantyku. Możliwe, że Europa nie będzie miała jednak wyboru jak wesprzeć wojenny kurs Ameryki?
W tym samym czasie, gdy Angela Merkel i Francois Hollande wyruszali w piątek do Moskwy by „dać pokojowi jeszcze jedną szansę”, w Brukseli, z dala od głównej sceny wydarzeń tego wieczoru, spotkali się wiceprezydent USA Joe Biden i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. I wystąpili z przesłaniem cokolwiek innym od tego autorstwa Merkel i Hollande’a.  Czytaj dalej

Rosja zawiesiła swój udział w PACE do końca 2015 roku

RosjaPACERosyjska delegacja na czele z przewodniczącym komisji Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych Aleksiejem Puszkowem zawiesiła swój udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) co najmniej do końca 2015 roku – napisał parlamentarzysta na Twitterze.

PACE jest ważnym organem współpracy międzyparlamentarnej, jednym z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zgromadzenie rozpatruje kwestie związane z problemami współczesnego społeczeństwa i różnymi aspektami polityki międzynarodowej. Decydujący głos posiada 47 krajów. Czytaj dalej

Rozpada się jedność Zachodu w sprawie Ukrainy

Merkel i JaceniukWi­zy­ty pre­mie­ra Ukra­iny Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka w Ber­li­nie nie można uznać za suk­ces – oce­nia „Su­ed­deut­sche Ze­itung”. Jed­ność Za­cho­du w spra­wie sank­cji wobec Rosji roz­pa­da się, a pomoc dla Ukra­iny po­pły­nie tylko wtedy, gdy rząd w Ki­jo­wie zre­for­mu­je kraj.

Sta­no­wi­sko Ber­li­na, po­twier­dzo­ne po­now­nie przez kanc­lerz An­ge­lę Mer­kel – „sank­cje mogą zo­stać zli­kwi­do­wa­ne tylko wtedy, gdy zo­sta­ną usu­nię­te ich przy­czy­ny” – też nie jest wiecz­ne. Pod­czas roz­mów w Ber­li­nie nie­miec­cy po­li­ty­cy uświa­do­mi­li Ja­ce­niu­ko­wi, że pre­zy­den­to­wi Rosji Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi trze­ba dać teraz szan­sę, aby „wy­szedł z twa­rzą” z kon­flik­tu. Czytaj dalej