Prof. Jan Żaryn o patriotyzmie Księdza Prymasa Wyszyńskiego

Prof. Jan Żaryn

Patriotyzm, Ojczyzna i naród w nauczaniu i działalności Ks. Prymasa Wyszyńskiego. O trudnych czasach Prymasowskiej posługi Ks. Kardynała, wielkiego patrioty, człowieka wolnego i odważnego, czerpiącego z wieków polskiego dziedzictwa narodowego i chcącego, by naród miał prawo czcić swoich bohaterów mówił wybitny historyk prof. Jan Żaryn. Spotkanie odbywało się w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Obrazek posiada pusty atrybut alt