Prof. Jan Żaryn o patriotyzmie Ks. Prymasa Wyszyńskiego

„Z przeszłości naszej możemy czerpać ostrzeżenie na przyszłość. Ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak drzewa”. – mówił Ks. Prymas Wyszyński. O nauczaniu i życiu Kardynała, na którego beatyfikację czekamy mówił będzie wybitny historyk Prof. Jan Żaryn, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Spotkanie odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 17:30 w sali Szkoły Językowej Lloyd Woodley w Łodzi przy ul. Narutowicza 86. Spotkanie jest sfinansowane przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.