Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przypada ono w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Msza św. wotywna o Trójcy Świętej datuje się na ok. 800 rok. Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej.

Czytaj dalej

32. rocznica wizyty Ojca Świętego w Łodzi

Mszy świętej celebrowanej w 32. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi celebrowanej katedrze p.w. św. Stanisława Kostki przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek – naoczny świadek tamtych historycznych wydarzeń. Ks. abp Ziółek zwrócił uwagę, że szczególne miejsce w apostolskiej posłudze św. Jana Pawła II zajmowały jego pielgrzymki do Polski. Wielką rolę odegrały zwłaszcza za czasów poprzedniego systemu sprawowania władzy. Dawały one Polakom poczucie siły i niezłomnej solidarności. Historycy są zgodni, że ich wpływ na obalenie bloku komunistycznego w Europie jest niezaprzeczalny.

Czytaj dalej

Dziś uroczystość św. Antoniego

Dziś obchodzimy uroczystość św. Antoniego z Padwy, franciszkanina, patrona ubogich o rzeczy znalezionych. Św. Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 r. jako Ferdynand Bulonne. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna, ale później stał się franciszkaninem i przyjął imię Antoniego. Otrzymał gruntowne wykształcenie teologiczne, a w 1219 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Czytaj dalej

Waldemar Pawlak ujawnił nagranie z Rady Naczelnej PSL

„Na Radzie Naczelnej zaproponowałem realizację projektu »PSL – Koalicja Polska«, samodzielnego i podmiotowego udziału PSL w wyborach do Sejmu z programem skierowanym do aktywnych Polaków. Niektórzy w PSL przestraszyli się samodzielności” – napisał na Facebooku Waldemar Pawlak, który do wpisu dołączył nagranie swojego wystąpienia z wczorajszego spotkania władz ugrupowania.

Czytaj dalej

40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2 czerwca 2019 r. mija 40 lat od rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. W ciągu blisko 27-letniego pontyfikatu Ojciec Święty odwiedził swoją Ojczyznę 9 razy i każda z tych wizyt miała wielkie znaczenie. Jan Paweł II stał się dla Narodu wielką podporą w walce o wolność, ale i drogowskazem, jak korzystać z wywalczonej wolności. Pielgrzymki miały zawsze wyjątkowy klimat duchowej łączności, euforii. Kraj zmieniał się na te kilka dni, życie koncentrowało się wokół spotkań z Ojcem Świętym.

Czytaj dalej

Ukazał się majowy „Aspekt Polski”

 W majowym wydaniu „Aspektu Polskiego” piszemy o corocznej pielgrzymce do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie, relacjonujemy też Festyn Miłosierdzia. Poruszamy również istotne problemy z ostatnich tygodni: sprawę profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiązujemy też do Święta Konstytucji i Święta Matki Bożej Królowej Polski, rozważamy kondycję teatru współczesnego, omawiamy też sytuację we Włoszech w kontekście do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Całe wydanie dostępne jest tutaj.

Czytaj dalej

Ks. Roman Piwowarczyk o Arce Noego

Ks. dr Roman Piwowarczykiem był gościem majowego spotkania otwartego organizowanego przez miesięcznik „Aspekt Polski” i Katolicki Klub im. Św. Wojciecha, które odbyło się 23 maja w Łodzi. Tematem wykładu była Arka Noego i historia jej poszukiwań.

Szersza relacja w czerwcowym wydaniu „Aspektu Polskiego”.

Czytaj dalej

Przechodniu, powiedz Polsce…

18 maja 1944 r. II Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa zdobył Monte Cassino. Mija 75. rocznica tego wydarzenia. To jedno z największych i najważniejszych zwycięstw polskich żołnierzy walczących o „wolność naszą i waszą” na frontach II wojny światowej. II Korpus Polski był częścią Armii Polskiej na Wschodzie, tworzonej na mocy porozumienia Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. Armia była złożona niemal w całości z jeńców wojennych, zesłańców i więźniów łagrów. Także jej dowódca gen. Anders spędził w sowieckim więzieniu 2 lata. Szybko okazało się, że sytuacja wojska jest dramatyczna. W marcu 1942 r. zapadła decyzja o ewakuacji wojska polskiego na teren Iranu.

Czytaj dalej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Matki Bożej Królowej Polski

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni, zwołany w celu naprawy upadającej Rzeczpospolitej, uchwalił ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była pierwszym w Europie i drugim na świecie aktem prawnym regulującym podstawy ustrojowe państwa. Oprócz święta narodowego na cześć Konstytucji 3 Maja, obchodzimy też Święto Matki Boskiej Królowej Polski.

Czytaj dalej

Koncert dla Notre Dame

W piątek 10 maja o godz. 20:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej odbędzie się koncert na rzecz odbudowy katedry Norte – Dame w Paryżu. Pomysłodawcą tego typu wsparcia dla Kościoła we Francji jest metropolita łódzki, który informując o dacie koncertu powiedział między innymi:  – 10 maja – to data nie przypadkowa. Wiecie lepiej ode mnie, że 11 maja 1971 roku był pożar naszej katedry. Dlatego też w wigilię tego dnia tj. 10 maja wieczór tutaj w katedrze będzie wielki koncert – Nieszpory Ludźmierskie. Utwór nie jest przypadkowy, bo wybrany został ze względu na patrocinium katedry paryskiej – Maryjne patrocinium. – podkreślił arcybiskup Ryś.

Czytaj dalej

Kultura musi służyć dobru

O wartościach w kulturze i wychowaniu mówił podczas dzisiejszego spotkania Andrzej Wronka, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Siedlcach i wieloletni prezes Stowarzyszenia Ruch Effatha zajmującego się obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt i błędnych duchowości.

Czytaj dalej