Zapraszamy do Parzna!

Już za dwa miesiące, dokładnie 29 września br., przeżyjemy w Parznie wielkie barwne widowisko plenerowe zatytułowane „Święta pani z Parzna”. – pisze Mirosław Orzechowski w najnowszym wydaniu „Aspektu Polskiego”. Przedstawienie to upamiętni moment przeniesienia doczesnych szczątków Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie.

Żyjąca w opinii świętości, wielka polska mistyczka ozdabia Ziemię Łódzką swoją obecnością. Równo 27 lat po śmierci – którą przyjęła 25 września 1896 roku – 26 września 1923 roku doczesne relikwie jej ciała zostały uroczyście przeniesione do krypty pod Tabernakulum nowego ówcześnie kościoła w Parznie. Była to wielkie, religijne i narodowe wydarzenie. U grobu Wandy i na uroczystościach kościelnych zgromadziły się nieprzebrane rzesze. A trzeba dodać, że w okresie międzywojennym do groby, a później do krypty kościoła w Parznie przybywały liczne pielgrzymki, w tym regularne z Krakowa, który, będąc metropolią i stolicą Polski cieszy się licznymi świętymi.

Kult Czcigodnej Wandy i niezachwiana opinia jej świętego żywota były tak wielkie, że starania o kanonizację Wandy Malczewskiej herbu Tarnawa zostały rozpoczęte jeszcze przed II wojną światową. Jak podaje wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Ks. Bp Ireneusz Pękalski, proces wstępny przeprowadzono już w latach 1929-1930. Przesłuchano wówczas 25 świadków. W 1939 ówczesny ordynariusz powołał specjalny Trybunał, by w ten sposób rozpocząć pierwszy etap postępowania w sprawie kanonizacji, zwany procesem informacyjnym. Ponieważ po zakończeniu działań wojennych nie było wiadomo, gdzie znajdują się akta procesowe, bp Michał Klepacz w 1951 r. zdecydował się na nowo podjąć starania na rzecz kanonizacji sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

W 1992 r. zostało złożone w Kongregacji Spraw Świętych kilkusetstronicowe dzieło, zawierającą kompletną dokumentację w sprawie heroiczności cnót Wandy Malczewskiej, w tym pismo ks. Abpa Władysława Ziółka z dnia 16 lipca 1991 r. popierające starania Kościoła łódzkiego o Jej wyniesienie na ołtarze ze szczególnym podkreśleniem aktualności przykładu życia Sługi Bożej.
Można śmiało powiedzieć, że Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska jest świętą posłaną przez niebo na nasze czasy. To jej Matka Boża zapowiedziała zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej i ustanowienie narodowe- go święta w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To Wanda Malczewska usłyszała słowa Jezusa: Zbliżają się czasy przewrotne. Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale ją opanują wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim starać się będą wziąć w swe ręce młodzież szkolną i dowodzić będą, że religia w szkołach niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami. Spowiedź i inne praktyki religijne, kontrola Kościoła nad szkołami zbyteczna, bo ścieśnia myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne ze sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te wizerunki chrześcijańskie nie drażniły żydów. Przez młodzież pozbawioną wiary, zechcą w całym narodzie wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród uwierzy temu i pozbędzie się wiary, straci przywróconą ojczyznę. – Niechże tedy ojcowie i matki zwracają uwagę na szkoły. Niech protestują przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych ze szkoły i przeciwko nauczycielom dążącym do zaprowadzenia szkoły bezwyznaniowej. – Nauka bez wiary nie zrodzi Świętych ani bohaterów narodowych. – Zrodzi szkodników – módl się o dobrą chrześcijańską szkołę.

Bez wahania możemy stwierdzić, że cytowane słowa są zapowiedzią naszych czasów zdrady Chrystusa i Kościoła. Dlatego uczcijmy wspólnie w Parznie Czcigodną Sługę Bożą Wandę Malczewską i 28 września 2019 r. niech nie zabraknie nikogo z nas, którzy kochamy Chrystusa i Jego Matkę, którzy jesteśmy czcicielami Wan- dy Malczewskiej. Miejmy wspólny udział w Jej beatyfikacji.

Widowisko „Święta Pani z Parzna” organizowane jest przez Katolicki Klub im. Św. Wojciecha i Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie, przy wsparciu Pani Wójt Gminy Kluki Renaty Kaczmarkiewicz i tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury.

Pamiętajmy, że na dobre urządzenie naszej niepodległości, Pan Bóg dał Ziemi Łódzkiej niezrównany zastęp świętych i błogosławionych. Obok św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Siostry Faustyny, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Rafała Chylińskiego, czy bł. Anastazego Pankiewicza stoi także Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska. Zechciejmy mieć udział w Jej wyniesieniu na ołtarze i naszą obecnością w Parznie 28 września 2019 roku przyczyńmy się do beatyfikacji wielkiej polskiej mistyczki, Wandy Malczewskiej.

MIROSŁAW ORZECHOWSKI

——————————————-