Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie In Vitro

invitroW związku z zapowiedzianym na 25 czerwca br. sejmowym głosowaniem nad projektem ustawy „O leczeniu niepłodności”, która w istocie jest legalizacją procedury in vitro praktycznie bez ograniczeń, zwracamy się do Posłanek i Posłów RP o odrzucenie tego projektu.

Za taką decyzją przemawia szereg argumentów, z których najważniejsze to:

1.tytuł ustawy wprowadza w błąd i jest nieadekwatny do treści ustawy – projekt ustawy „O leczeniu niepłodności” ogranicza się do zalegalizowania procedury „in vitro”, która nie jest procedurą leczniczą;

2.fakt, że w procedurę in vitro wpisana jest procedura śmierci – tylko paru procentom poczętych tą metodą dzieciom dane jest się urodzić, reszta obumiera lub jest uśmiercana na kolejnych etapach ich życia zarodkowego, embrionalnego i płodowego;

3.dzieci poczęte metodą in vitro należą do grupy podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o śmiertelność około i po porodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone. Fakt ten został odnotowany wielokrotnie w literaturze fachowej i jest potwierdzany przez wielu specjalistów;

4.negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matki. Procedura in vitro narusza godność osoby ludzkiej – dziecka i jego rodziców;

5.projekt ustawy został skrytykowany przez wiele środowisk, w tym medycznych, rodzinnych i prawniczych. Na szczególną uwagę zasługuje opinia Sądu Najwyższego, która m.in. wskazuje na niekonstytucyjność przepisów dopuszczających do procedury in vitro osoby nie będące w związku małżeńskim, co zdaniem SN stoi w sprzeczności z podstawową zasadą dobra dziecka.

Do Posłów apelujemy o odrzucenie rządowego projektu ustawy „O leczeniu niepłodności” jako sprzecznego z szeroko pojętym interesem społecznym, a realizującego przede wszystkim postulaty klinik in vitro, i zastąpienie go ustawą, która wspierać będzie autentyczne leczenie bezpłodności oraz skoncentruje się na profilaktyce tego poważnego problemu.

Do wszystkich zwracamy się z prośbą o apelowanie do Posłów, aby odrzucili tę ustawę; do mediów o ukazywanie całej prawdy o procedurze in vitro.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Antoni Szymański – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

* * *

Kończą się żarty. Kiedyś była szansa, aby obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci mogła być chroniona prawem. Nie udało się wtedy przegłosować zmiany konstytucji i stało się tak przez postawę dzisiejszych obrońców życia. Ale każdy ma prawo do przemiany duchowej i nawrócenia. Życie człowieka warte jest każdego wysiłku, dlatego trzeba jednoczyć siły, stanąć po stronie dzieci skazanych na śmierć i krzyczeć razem z nimi, aby ten głos odbił się echem w niebie i w sumieniach barbarzyńców XXI wieku, którzy rządzą dziś Polską.

za archidiecezja.lodz.pl