Ks. Abp. Viganò: Wielka odpowiedzialność katolików w obliczu ogólnych prób dyktatury, aby uzyskać łaski, które mogą zmienić losy ludzkości

Wywiad udzielony przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Carlo Marię Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Ekscelencjo, jak osobiście doświadczasz kryzysu związanego z wirusem Corona?

Arcybiskup Viganò: Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofania się z życia być może nie reprezentują tego, co większość ludzi musi przejść; niemniej jednak ja sam przez rok nie mogłem się przeprowadzać, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia. W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ rozpoznałbym w nich wolę ochrony ludzi przed zarażeniem. Aby jednak doszło do pandemii, należy najpierw wyizolować wirusa; że jest poważny i nie można go szybko wyleczyć; że ofiary wirusa stanowią dużą część populacji. Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany [2]; że można go było wyleczyć na czas, stosując dostępne terapie, a zamiast tego WHO i lokalne władze ds. zdrowia bojkotowały, narzucając absurdalne protokoły i eksperymentalne szczepionki; że liczba zgonów w 2020 r. jest absolutnie zgodna ze średnią z poprzednich lat [3] . Dane te są teraz akceptowane przez społeczność naukową, w konspiracyjnym milczeniu mediów.

To, czego byliśmy świadkami, to plan, który wcale nie jest naukowy i który powinien wzbudzić powszechne oburzenie. Wiemy, jak przyznają osoby zaangażowane, że ta pseudopandemia była planowana od lat [4] , przede wszystkim przez osłabianie krajowych systemów opieki zdrowotnej i ograniczanie planów pandemicznych [5] . Wiemy, że postępowano zgodnie z bardzo konkretnym scenariuszem, zaprojektowanym w celu udzielenia jednoznacznej odpowiedzi we wszystkich państwach i globalnej homologacji diagnozy, hospitalizacji, terapii, a przede wszystkim środków ograniczających i informowania obywateli. Istnieje kierunek, który nadal zarządza Covid-19, którego jedynym celem jest wymuszone ograniczenie wolności naturalnych, praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy.

Problemem nie jest sam Covid, ale wykorzystanie go do osiągnięcia tego Wielkiego Resetowania, który Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło jakiś czas temu [6] i który jest dziś wdrażany punkt po punkcie, w celu wprowadzenia tych zmian społecznych, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji są nieuniknione. Ponieważ demokracja, tak chwalona, o ile mogłaby być pilotowana dzięki wpływom mediów, nie pozwoliłaby na ukończenie tego projektu socjotechnicznego, którego pragnęła globalistyczna elita, zagrożenie pandemią – przedstawiane przez mainstream jako niszczycielskie – był potrzebny.- przekonać światową ludność do poddania się zamknięciom, blokadom, czyli rzeczywistemu aresztowi domowemu, zamknięciu zajęć, zawieszeniu lekcji, a nawet zakazowi kultu; a wszystko to zostało osiągnięte przy współudziale wszystkich zaangażowanych, w szczególności rządzących, kierowników zdrowia i samej hierarchii kościelnej [7] .

Szkody, które nastąpiły i nadal są z tego spowodowane, są ogromne i pod wieloma względami nieodwracalne. Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach zarządzania tą pandemią: zniszczone rodziny, dzieci i młodzież dotknięta równowagą psychofizyczną i pozbawione prawa do kontaktów towarzyskich, osoby starsze pozostawione na samotną śmierć w domach opieki, całkowicie zaniedbani chorzy na raka i poważne choroby, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wierni, którym odmówiono sakramentów i Mszy św. osobnicy nie cierpiący na wcześniejsze patologie dają wskaźnik przeżycia 99,7%.I znamienne, że w tym szalonym pędzie ku otchłani ignoruje się również podstawowe zasady zdrowego życia, aby osłabić nasz układ odpornościowy: jesteśmy zamknięci w domu, z dala od światła słonecznego i czystego powietrza, aby biernie czerpać z mediów, terroryzm telewizyjny.

Kto świadomie zabronił leczenia i przepisał ewidentnie nieprawidłowe protokoły terapeutyczne w celu uzyskania liczby zgonów, które uzasadniałyby alarm społeczny i absurdalne środki powstrzymywania, z jaką surowością można je ocenić? Kto celowo stworzył warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji; kto zbojkotował lub zakazał dostępnych metod leczenia na korzyść firm farmaceutycznych; którzy przedstawili surowice genowe jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami iz pewnością poważniejszymi skutkami ubocznymi niż objawy Covid; kto opowiada się za apokaliptyczną narracją w siedzibach parlamentów i redakcjach mediów, na jaką karę można go skazać? A przywódcy katolickiej hierarchii, którzy stali się wspólnikami tej groteskowej farsy, jak będą usprawiedliwiać się przed Bogiem, kiedy pojawią się przed Nim, aby zostać osądzonym?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :W liście, który wysłałeś do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, nawiązuje pan nie tylko do „głębokiego państwa” – terminu, który jest powszechnie używanyale także do „głębokiego kościoła”. Czy możesz to wyjaśnić?

Arcybiskup CM Viganò:
Wyrażenie „ głęboki stan” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów. W trosce o dobro wspólne, które państwo ma obowiązek promować, państwo głębokie przeciwstawia się przewadze elit. W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ostatnich dziesięcioleciach podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej, którą nazwałem Kościołem głębokim , który na pierwszym miejscu stawia dążenie do własnych interesów przed celami Kościoła Chrystusowego. wszystkich salus animarum .

Tak więc, podobnie jak w sprawach publicznych istnieją ukryte uprawnienia, które kierują wyborami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpuje sobie władzę Hierarchii w tych samych celach. W istocie państwo i Kościół są zajęte przez bezprawną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata. I nie mówimy o teoriach spiskowych czy fikcji politycznej: to, co dzieje się na naszych oczach, dowodzi tego ponad wszelką wątpliwość, do tego stopnia, że Sekretarz Generalny ONZ niedawno stwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :W jakim stopniu istnieje zbieżność między głębokim państwem a głębokim kościołem, przynajmniej w świecie zachodnim?

Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie się między głębokim państwem a głębokim kościołem jest wyartykułowane na kilku frontach. Pierwsza jest niewątpliwie ideologiczna: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest taka sama i to nie od 2013 roku. Sobór Watykański i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: aktualizacja doktrynalna i liturgiczna stanowiła dla nowych pokoleń siłę napędową, która miała natychmiastowe reperkusje w sferze społecznej i politycznej.

Drugi front leży w wewnętrznej dynamice głębokiego państwa i głębokiego kościoła: obaj zaliczają się do swoich członków osobistości, które są dewiacyjne nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie. Skandale seksualne i finansowe, które dotyczyły bardzo wysokich przedstawicieli zarówno polityki, jak i instytucji oraz katolickiej hierarchii, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem łączącym, az drugiej skutecznym środkiem odstraszającym ze względu na powszechny szantaż. któremu wszyscy się podporządkowują. Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich współpraca wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych. Dlatego na rozkaz elity są władcy, którzy niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego kraju; dlatego, zwierciadlanie,są kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię płci i fałszywy ekumenizm w zgorszeniu katolików: obaj są w interesie swojego pana, zdradzając własną misję w służbie Narodu lub Kościoła.

Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może nie dać sobie uniwersalnej religii inspiracji masońskiej, na czele której musi stać ekumeniczny, zubożały, ekologiczny i postępowy przywódca religijny. Kto lepszy niż Bergoglio w tej roli, w aplauzie elity i głupim entuzjazmie mas indoktrynowanych do bałwochwalczego kultu pachamamy ?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :Jakie są na to dowody lub wskazówki?

Arcybiskup CM Viganò: Myślę, że najbardziej ewidentna demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią. „Spłaszczenie” przywódców Hierarchii w kierunku szalonego zarządzania kryzysem Covid – stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i niewolniczo wzmacnianym przez media na całym świecie – doprowadziło do zakazania celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne tego zażądały; zakazać udzielania sakramentów nawet umierającym; ratyfikować narrację głównego nurtu surrealistycznymi ceremoniami , powtarzając do znudzenia cały leksykon nowomowy: odporność, inkluzywność, nic nie będzie takie samo, nowy renesans, odbuduj lepiej, i tak dalej; sponsorować jako „moralny obowiązek” surowicę genową wyprodukowaną z materiału płodowego pochodzącego z aborcji [8] , która wciąż jest testowana i której długoterminowe skutki uboczne są ignorowane. Mało tego: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego” promowaną przez globalistów – w tym Lady Lynn Forester de Rothschild [9] – z udziałem Watykanu, Wielki Reset zostaje oficjalnie ratyfikowanyŚwiatowego Forum Ekonomicznego, w tym dochód powszechny i transformacja ekologiczna. W Santa Marta zaczynamy też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrześcijański charakter tej ideologii, aby okazać posłuszeństwo dyktaturze pojedynczej myśli. Wszystko to jest makabryczne i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony Swoich Ministrów.

Z drugiej strony obsesyjne upieranie się w ekologizm maltuzjański doprowadziło do nominacji notorycznie antykatolickich postaci do Papieskiej Akademii Życia, zwolenników upadku demograficznego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję. Wszyscy oni, pod przewodnictwem prałata o sprawdzonej bergogliańskiej lojalności, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii autorytatywne i prestiżowe wsparcie, jak ci, którzy nawet ją uzurpując, nadal posiadają autorytet w Kościele katolickim. Nic dziwnego, że prof. Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który we Włoszech opowiadał się za blokadą, oraz stosowanie masek do samego końca, w przypadku braku jakichkolwiek naukowych dowodów na ich skuteczność i wbrew zaleceniom WHO. Wczoraj nadeszła wiadomość, że mediator chińskich kontraktów na dostawy w nagłym wypadku Covid we Włoszech, Mario Benotti, zostałby zarekomendowany przez kardynała Pietro Parolina [10] , który wydaje się również interweniować w innych wydarzeniach związanych z podsłuchiwaniem wymiaru sprawiedliwości. CEO [CEO] Leonardo Spa, Alessandro Profumo, którego zdaniem Benottiego mógłby zastąpić komisarz Domenico Arcuri.

Wszystko to ujawnia przyzwolenie głębokiego państwa i głębokiego kościoła , w brzydkiej kombinacji, która ma z jednej strony zniszczyć narodową suwerenność, z drugiej zaś boską misję Kościoła. Niepokojące powiązania pojawiają się zarówno z amerykańskimi oszustwami wyborczymi, wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, jak i wreszcie z relacjami handlowymi z chińską dyktaturą, głównym dostawcą masek (niezgodnych z CE) do Włoch i wielu innych krajów. Wydaje mi się, że jesteśmy daleko poza zwykłymi wskazówkami.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :Sprzeciw ze strony każdego, kto odrzuca coś takiego jak teorię spiskową, brzmiałby: Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju na świecie prawie każdy polityk gra w tę grę? Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mógłby wysłać pół świata w izolację?

Arcybiskup CM Viganò: Odpowiem na przykład. Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami, szpitalami. Wszystkie te podmioty wykonują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni; jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej udziela wskazówek, wszyscy katolicy na świecie podążają za nimi. Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej. To samo dzieje się, ograniczając się do granic państwowych, także w państwach: gdy ustawodawca ustanawia prawo, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa wykonują.

Podobnie funkcjonują głębokie państwo i głęboki kościół : oba posługują się silnie zhierarchizowaną strukturą, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”. Rozkazy wydawane są przez innych, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast ze świadomością, że ich nieposłuszeństwo może doprowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, a w niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci. To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, wzmacniam cię, czynię cię bogatym i sławnym, ale w zamian robisz to, co ci mówię. Jeśli będziesz posłuszny i okażesz się wierny, twoja moc i bogactwo wzrosną; jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony. Wyobrażam sobie, że dla niemieckich czytelników odniesienie do Goethe „ Fausta ” jest spontaniczne.

Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa . Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są. Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada ubiegłego roku: ponieważ prezydent Trump nie został uznany za zgodnego z jedną myślą, postanowiono go wyprzeć oszustwem wyborczym o niespotykanej dotąd skali i wbrew samej woli ludu. Trwające procesy w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwa i nieprawidłowości, a w nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawi się więcej dowodów na to oszustwo, które przypadkowo sprowadziło do Białego Domu Demokratę, postępowego „katolika”, doskonale dostosowanego do program Wielkiego Resetu . Przy bliższym przyjrzeniu się rezygnacja Benedykta XVI i wybór Jorge Mario Bergoglio wydają się odpowiadać tej samej dynamice i należeć do tego samego lobby władzy.

Z tego, co słyszałem, także w Niemczech wynikają raporty, które wskazywałyby, że w zarządzaniu pandemią dane zostały sfałszowane w celu uzasadnienia naruszenia praw obywateli. I pomimo niepokojącej liczby osób dotkniętych skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tzw. Szczepionki, ciągłe nabijanie o obowiązek szczepień trwa, kiedy już wiadomo, że nie gwarantuje odporności i że nie unikaj dystansu społecznego lub masek zobowiązujących.

Istnieją powody, by sądzić, że zarządzanie firmą Covid było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza. Zaledwie kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, przyznał, że otrzymał instrukcje przyjmowania osób starszych do domów opieki – osób starszych, które zmarły z powodu złego protokołu terapeutycznego, zaintubowanych i zmuszonych do wymuszonej wentylacji – od Imperial College London, finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” wpływa na wiele rzeczywistości narodowych – nawet rządowych – którzy są zależni ekonomicznie od osoby prywatnej, która teoretyzuje o wyludnieniu planety w wyniku pandemii.

Pyta mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że może wysłać pół świata w izolację? Który ma ogromne zasoby, takie jak niektóre znane osobistości, w tym Bill Gates i George Soros; który jest w stanie finansować tę samą WHO, kierując swoimi decyzjami i osiągając bardzo wysokie zyski, będąc jednocześnie akcjonariuszem firm farmaceutycznych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :W liście do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówi Pan o starciu sił światła i ciemności. Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak rozwinęło się to porównanie do tej pory?

Arcybiskup CM Viganò: Jak zawsze bywa na ziemskich wydarzeniach, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się być na korzyść tego drugiego. Szatan, który jest princeps hujus mundi , ma wielu wysoce zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług. I odwrotnie, dobrzy wydają się być gorszymi liczbowo i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie. Ale tak było zawsze, ponieważ zwycięstwo nie należy do dobra, ale do Chrystusa. Ego vici mundum : to ja zwyciężyłem świat, napomina nas Pan. Dajemy nasz biedny wkład, czasem wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nie jesteśmy do niczego zdolni: „sine me nihil potestis facere” .

Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia „globalistce Meduzy” w oczy, pokazując, jak łatwo jest głębokiemu stanowi narzucić tyranię zdrowia miliardom ludzi. Nieizolowany wirus o bardzo wysokim wskaźniku przeżywalności został zaakceptowany jako „instrumentum regni” , przy współudziale władców, mediów i samej hierarchii kościelnej. Kryzys gospodarczy wywołany blokadami musi sprawić, że umorzenie długów i ustanowienie dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za rezygnację z własności prywatnej i akceptację śledzenia poprzez paszport zdrowotny. Osoby, które odmówią przyjęcia szczepionki, mogą zostać internowane w gotowych obozach dla internowanych w wielu stanach, w tym w Niemczech [11]. Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury. To właśnie nas czeka, jak przyznają sami autorzy Wielkiego Resetowania .

Ale ten ciąg zaostrzeń, motywowany śmiesznymi teraz powodami i odrzucany przez dowody, podważa wiele pewników, na które masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często bezgraniczne w przesądach. Początkowe oskarżenia o „zaprzeczenie” tym, którzy kwestionują absurdy samozwańczych „ekspertów”, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, że Covidowi przedstawiono konotacje religii właśnie po to, aby nie być kwestionowanym, ponieważ z naukowego punktu widzenia, zobaczysz, że należy go traktować jak wszystkie inne wirusy „corona” z ostatnich lat. Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej „uprzejmości” mediów i mnożenia się cenzury dysydentów w sieciach społecznościowych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :Jak wyglądałby świat, gdyby zwyciężyły siły, które nazywacie ciemnością?

Arcybiskup CM Viganò: Świat, w którym stan głębokigdyby zwyciężyła, stworzyłaby najgorsze scenariusze opisane przez Apokalipsę, przez Ojców Kościoła i przez mistyków. Piekielne królestwo, w którym wszystko, co pamięta choćby trochę chrześcijańskie społeczeństwo – od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę – musi zostać wygnane i wywrócone do góry nogami, wypaczone. Prześladowani heteroseksualiści, zabronione rodzinom mężczyzn i kobiet, dzieci odebrane z wynajętym łonem, cenzurowanie historii, zdyskredytowanie religii, wyśmiewanie uczciwości i dyscypliny, honor uważany za faszystowską koncepcję, męskość potępiana jako „toksyczna”, macierzyństwo potępiane jako „niemożliwe do utrzymania”, starość zmuszona do eutanazji, choroba traktowana tylko jako szansa na zysk, zdrowie postrzegane z podejrzliwością. Powinniśmy również ujrzeć, że po dwóch wiekach indoktrynacji zaprzeczono , słynna demokracja, w imieniu której rządzący nami uczynią to bez wyborów, w imię zdrowia publicznego.
Tylko w królestwie Chrystusa może być pokój i prawdziwa harmonia; w tyranii szatana jest terror, represje, wojna przeciwko dobru i przyzwolenie na najgorsze występki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :Jak myślisz, co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?

Arcybiskup CM Viganò: Musimy upewnić się, że to, co wydarzyło się do tej pory, nie osiągnie swojego ostatecznego celu. Możemy i musimy potępiać oszustwa i kłamstwa, którymi codziennie karmią nas ci, którzy uważają nas za głupich sług i myślą, że mogą nas poddać bez żadnej reakcji z naszej strony. Jeśli istnieją przepisy chroniące naturalne prawa obywateli, każdy musi podnieść głos i odważnie zaprotestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy dopuścić, z przerażeniem pandemii stworzonej przy stole, że narody są niszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani że ludność jest poddawana ograniczeniom wolności z naruszeniem prawa i samego zdrowego rozsądku. Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie wycofać się w obliczu tych ogólnych prób dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Jeśli pozwolimy temu przyjść, sprawimy, że ten piekielny plan będzie nieodwracalny.

Nie zapominajmy, jako katolicy, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i naszych władców. Nasze posłuszeństwo może i musi zawieść, gdy jesteśmy proszeni o przestrzeganie praw, które są niesprawiedliwe lub sprzeczne z niezmiennym Magisterium Kościoła. Jeśli nasz sprzeciw będzie stanowczy i odważny, jak w czasach Męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, aby otrzymać z Nieba te łaski, które mogą zmienić losy ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych.

Módlmy się zatem, módlmy się z ufnością do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym Wodzem w tej epokowej bitwie. Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u Twego boku, który spycha Szatana i inne złe duchy z powrotem do piekła, „qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo”.

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup

28 lutego 2021 r Dominica II Quadragesimæ

[1]https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510149/Erzbischof-Carlo-Maria-Vigano-Der-Tiefe-Staat-und-die-Tiefe-Kirche-verfolgen-die-gleiche-Agenda-%28-SONNABEND-6 -MAERZ% 29
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510151/Gegenspieler-von-Papst-Franziskus-Die-Kraefte-der-Finsternis-greifen-nach-der-Macht
[2]Por.https://www.fda.gov/media/134922/download– CDC przyznaje, że „obecnie nie ma dostępnych ilościowo izolatów wirusa 2019-nCoV” i wykorzystał genetycznie zmodyfikowaną kulturę ludzkich komórek gruczolakoraka pęcherzyków płucnych w celu „naśladowania próbka kliniczna ”.
[3]Por.fronteampio.it/…oni-su-20-nel-2020-meno-morti/
[4]Por.scenarieconomici.it/…nstaurare-un-governo-mondiale/
rightwirereport.com/…e-need-the-right-major-crisis/
[5]Por.agi.it/…te-regione-lombardia-11020824/
[6]Por.byoblu.com/tag/the-great-reset/
[7]Por.ilfoglio.it/…so-sulle-chiese-chiuse-306492/
[8]Por.lifesitenews.com/…ere-alive-at-tissue-extraction
[9]Por.inclusivecapitalism.com/…y-lynn-forester-de-rothschild/

accademianuovaitalia.it/…62-intervista-a-mon-c-m-vigano