Archiwa tagu: ZSRR

35 rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II

Papież13 maja 1981 oczy całego świata zwrócone były na Rzym. O godzinie 17.19 na placu świętego Piotra rozległy się strzały. Kule przeszyły rękę i brzuch Jana Pawła II. Poważnie ranny Ojciec Święty, na oczach przerażonych wiernych osunął się na ręce sekretarza Dziwisza. Choć od tamtych dramatycznych wydarzeń minęło 35 lat, wciąż do końca nie wiadomo, kto zlecił Ali Agcy zabicie papieża. W TVP wyemitowano dokument, który miałby uwiarygadniać tezę o tym, że niekoniecznie byli to Rosjanie z KGB. To agenci NATO i CIA mieli w tym maczać palce.

Czytaj dalej

Kłamstwa nt. II wojny światowej mają osłabić autorytet Rosji

Vladimir_PutinNa temat wy­da­rzeń II wojny świa­to­wej gło­szo­ne są „cy­nicz­ne kłam­stwa”, do­cho­dzi także do „bez­czel­ne­go oczer­nia­nia” ca­łe­go po­ko­le­nia ludzi – oznaj­mił Wła­di­mir Putin. Zda­niem ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta, celem ta­kich dzia­łań jest osła­bie­nie mo­ral­ne­go au­to­ry­te­tu współ­cze­snej Rosji. We­dług MSZ tego kraju na ob­cho­dy 9 maja przy­ja­dą li­de­rzy 26 państw.

Komitet Organizacyjny Zwycięstwa jest zobowiązany do bronienia prawdy o wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem, korzystając z poparcia obywateli w regionach – oznajmił dzisiaj prezydent Rosji Władimir Putin.  Czytaj dalej

70. rocznica zakończenia blokady Leningradu

Leningrad327 stycznia Rosja obchodzi rocznicę zakończenia blokady Leningradu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Siedemdziesiąt lat temu radzieckie wojska wyzwoliły miasto nad Newą spod oblężenia nazistów, które trwało przez prawie 900 dni.

27 stycznia Rosja obchodzi rocznicę zakończenia blokady Leningradu podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Siedemdziesiąt lat temu radzieckie wojska wyzwoliły miasto nad Newą spod oblężenia nazistów, które trwało przez prawie 900 dni. Dzisiaj, 26 stycznia, w Petersburgu – ówczesnym Leningradzie – wystartował maraton „Droga Życia”, a na terenie Kompleksu Memorialnego odbyła się wojenno-historyczna rekonstrukcja „W pasie przełomu”. Czytaj dalej