Archiwa tagu: wojna na Ukrainie

Zakarpacie: Oligarchowie walczą o granicę i haracze

Zakarpacie– Do strzałów w Donbasie przywykliśmy. Jednak strzelanina w spokojnym do tej pory Mukaczewie, mieście położonym tak daleko na zachodzie Ukrainy szokuje. Potyczka uzbrojonych bojowników praktycznie tuż obok unijnych granic Węgier, Słowacji i Polski. Tak, bo Zakarpacie to region z którym graniczymy, choć wprawdzie na dość wąskim pasie przez Bieszczady – pisze Michał Kacewicz w Newsweeku. Czytaj dalej

Lider Prawego Sektora został doradcą dowódcy naczelnego Sił Zbrojnych Ukrainy

JaroszDmLider radykalnego ruchu nacjonalistycznego Prawy Sektor Dymitro Jarosz został powołany na stanowisko doradcy dowódcy naczelnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Szef Sztabu Generalnego Wiktor Mużenko i Dmytro Jarosz porozumieli się wczoraj w tej sprawie podczas spotkania w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy.
Prawy Sektor to ukraińskie zjednoczenie radykalnych organizacji nacjonalistycznych. W styczniu i lutym 2014 roku jego członkowie brali udział w starciach z milicją i zajęciu budynków administracyjnych, a od kwietnia — w tłumieniu protestów na wschodzie Ukrainy. Czytaj dalej

Piechociński: ukraińska gospodarka zaczyna się rozpadać

uchodzcy„Ukraińska gospodarka zaczyna się rozpadać, co grozi napływem do Polski setek tysięcy ukraińskich imigrantów” – taką opinię wyraził wicepremier, minister gospodarki RP Janusz Piechociński w opublikowanym dzisiaj wywiadzie dla agencji Reutera.
„Najbardziej czarny scenariusz rozwoju wydarzeń na Ukrainie nie wyklucza napływu do Polski kilkuset tysięcy imigrantów. Patrząc na wydarzenia z ostatniego roku, powinniśmy brać pod uwagę wszystkie scenariusze i przygotować się do nich” – uważa Piechociński. Czytaj dalej

Ukraina powołuje nową armię 2.0

klawiaturaUkra­ina mo­bi­li­zu­je mło­dych ludzi, by przy­łą­cza­li się do nowo two­rzo­nej „in­ter­ne­to­wej armii”. Ukra­ina two­rzy nową „armię in­ter­ne­to­wą” i szuka ochot­ni­ków, któ­rzy chcą się przy­łą­czyć do wojny in­for­ma­cyj­nej z Rosją.
Ki­jow­skie mi­ni­ster­stwo po­li­ty­ki in­for­ma­cyj­nej uru­cho­mi­ło stro­nę in­ter­ne­to­wą z „in­for­ma­cja­mi do walki z wro­giem”- http://​i-army.​org. Czytaj dalej