Archiwa tagu: Wielkanoc

Prawosławna Wielkanoc w Moskwie

CyrylPodczas niedzielnej modlitwy maryjnej Regina Caeli Papież złożył życzenia wiernym Kościołów wschodnich, które obchodzą dziś Wielkanoc. W Moskwie głównym uroczystościom przewodniczył Patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cryl. W liturgii uczestniczyli prezydent Władymir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie pełnej ochrony życia człowieka

Dziecko– W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie – podkreśla Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Komunikat w sprawie pełnej ochrony życia człowieka będzie odczytywany w polskich kościołach w niedzielę 3 kwietnia, tuż przed Dniem Świętości Życia. W tym roku, ze względu na Święta Wielkanocne, przypadająca zwykle 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obchody Dnia Świętości Życia będą miały miejsce w poniedziałek 4 kwietnia.
Publikujemy pełną treść komunikatu: Czytaj dalej

Prowokacyjna kampania na rzecz Wielkanocy jako święta stałego

HappyEasterW Wiel­kiej Bry­ta­nii po raz ko­lej­ny pod­no­szą się głosy zwo­len­ni­ków uczy­nie­nia z Wiel­ka­no­cy świę­ta przypadającego w sta­łą datę. Ar­gu­men­tu­ją oni, że uła­twi­ło­by to życie całym ro­dzi­com i wielu przed­się­bior­stwom – pisze dzien­nik „The In­de­pen­dent”.
Zwo­len­ni­cy Wiel­ka­no­cy ob­cho­dzo­nej w sta­łym, wy­zna­czo­nym ter­mi­nie, nie zwracają uwagi na prawdę ewangeliczną i nauczanie Kościoła. To satanistyczne i masońskie siły, konfrontujące wiarę z zyskiem, zwodzące osłabionych w wiedzy religijnej Anglików na manowce.

Czytaj dalej