Archiwa tagu: tabletki wczesnoporonne

Mirosław Orzechowski, Do apteki po śmierć

205mW ostatnich tygodniach po raz kolejny wrócił do Polski problem obrony życia dzieci nienarodzonych. Tym razem za sprawą tzw. pigułki „dzień po”. Chodzi o tabletkę, której jednym z podstawowych skutków działania jest zabijanie zapłodnionego zarodka ludzkiego; mówiąc jaśniej: zabijanie życia.

Czytaj dalej

Pigułka wczesnoporonna bez żadnych ograniczeń!

tabletkaAborcyjne pi­guł­ki wczesnoporonne – przyj­mo­wa­ne po sto­sun­ku – będą do­stęp­ne w Pol­sce bez re­cep­ty – po­in­for­mo­wa­ło mi­ni­ster­stwo zdro­wia. To ta­blet­ki wywołujące po­ronie­nie, które zdobywają coraz szerokie wsparcie środowisk aborcyjnych w Unii Europejskiej.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska z apro­ba­tą od­no­si się do wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży bez re­cep­ty pi­gu­łek „dzień po” pod wpły­wem opi­nii wy­da­nej przez Eu­ro­pej­ską Agen­cję ds. Leków. We­dług EMA, pi­guł­ki mają być dostępne „bez po­trze­by uzy­ska­nia re­cep­ty”. Czytaj dalej