Archiwa tagu: sztuczne zapłodnienie

Sejm: projekty w sprawie in vitro – do dalszych prac

invitroSejm od­rzu­cił pro­jekt PiS za­ka­zu­ją­cy in vitro oraz pro­jekt SLD o świa­do­mym ro­dzi­ciel­stwie. Pro­jek­ty: rzą­do­wy o le­cze­niu nie­płod­no­ści i SLD o po­bie­ra­niu, prze­cho­wy­wa­niu i prze­szcze­pia­niu ko­mó­rek, tka­nek i na­rzą­dów – skie­ro­wa­no do dal­szych prac w sej­mo­wych ko­mi­sjach.
Po­sło­wie zaj­mo­wa­li się czte­ro­ma pro­jek­ta­mi: rzą­do­wym oraz PiS-u i dwoma pro­jek­ta­mi SLD. Czytaj dalej

W Sejmie aż pięć projektów o in vitro

in-vitroAż pięcioma projektami dotyczącymi in vitro zajmie się Sejm na rozpoczętym dziś dwudniowym posiedzeniu. Swoje propozycje przygotowały niemal wszystkie kluby parlamentarne.
Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakazuje zapłodnienia pozaustrojowego. W dokumencie przygotowanym przez rząd zapisano, że prawo do zabiegu będą miały wszystkie chętne pary, nie tylko małżeńskie. Dwa projekty przygotowało SLD, a najbardziej liberalny Janusz Palikot. Czytaj dalej

Głosowanie ws. in vitro. Kopacz: Nie będzie dyscypliny

EwaKopaczNie będzie dyscypliny w głosowaniu w sprawie in vitro – zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Oznacza to, że nikt w Platformie Obywatelskiej nie będzie mógł skłamać, że uległ presji dyscypliny partyjnej podczas głosowania nt życia dzieci nienarodzonych.

Szefowa rządu zapowiedziała, że projekt ustawy o in vitro będzie rozpatrywany najprawdopodobniej już na kolejnym posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia. Czytaj dalej