Archiwa tagu: „Solidarność”

Józef Pinior, legenda Solidarności, sprzedawał się za GROSZE?

Jak wynika ze stenogramów podsłuchanych przez CBA rozmów byłego senatora Józefa Piniora (62 l.), polityk miał pomagać biznesmenowi w uzyskaniu zgody na budowę centrum handlowego w Jeleniej Górze zaledwie za 5 tys. zł. Dowody mogą pogrążyć byłego działacza opozycji, legendę Solidarności. Pinior nazywa je manipulacją.

Czytaj dalej

Prawdziwa twarz poskomunistów: OPZZ przeciw zakazowi handlu w niedzielę

opzzOd projektu „Solidarności”, która chce w niedzielę zamknąć sklepy na cztery spusty, odcina się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. „Solidarność” patronuje projektowi wprowadzającemu ograniczenia w handlu w niedzielę. Ów projekt trafił do Sejmu jako obywatelski – związek zebrał pod nim podpisy ponad pół miliona osób. Według projektu sklepy byłyby w niedzielę zamknięte poza jasno wskazanymi wyjątkami. Handel mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. W Wigilię i Wielką Sobotę można byłoby handlować tylko do 14.00.

Czytaj dalej

Wakacje z protekcją. Jak Stanisław Ciosek pomagał Dominice Wielowieyskiej w otrzymaniu paszportu!

WielowieyskaCzołowa dziennikarka „Gazeta Wyborczej” Dominika Wielowieyska (ur. 1968) latem 1981 r. otrzymała paszport na wyjazd na wakacje do Francji dzięki protekcji Stanisława Cioska, ówczesnego członka Komitetu Centralnego PZPR. Dlaczego wpływowy przedstawiciel komunistycznej nomenklatury przejmował się, gdzie spędzi wakacje córka doradcy „Solidarności”?

Czytaj dalej

IPN ujawnia, co znajduje się w drugim pakiecie dokumentów z domu Czesława Kiszczaka

IPNgwProkurator IPN przekazał do archiwum dokumenty, które znajdowały się w drugim pakiecie materiałów znalezionych w domu gen. Czesława Kiszczaka. Wśród nich znajdują się m.in. odręczne notatki, rękopisy i projekty wystąpień samego Kiszczaka, kolorowe kserokopie zdjęć, ale także materiały wytworzone przez ówczesne MSW.

Czytaj dalej

Bronisław Komorowski do Lecha Wałęsy: panie prezydencie, nie jest pan sam

KomŻak– Są w IPN zachowane dokumenty, które świadczą o tym, że w drugiej połowie lat 70. Wałęsa dwukrotnie odmówił współpracy z SB. Odmawia współpracy ten, kto jej nie prowadzi, prawda? Każdy człowiek może się obawiać jakiś grzechów, błędów, które popełnił w przeszłości, ale myślę, że wielkość ludzi przejawia się m.in. w tym, że ze względu na słabości, popełnione błędy, mówią – będę dwa razy intensywniej działał, pracował na rzecz poprawy sytuacji w ojczyźnie, odzyskania wolności – oznajmił były prezydent Bronisław Komorowski w dyskusji programu #dziejesienazywo Czytaj dalej

Zbigniew Bajer: Henryka Krzywonos wyjechała tramwajem linii nr 15 jako łamistrajk

KrzywonosKim naprawdę jest Gwiazda Platformy Obywatelskiej Henryka Krzywonos? – to pytanie słychać coraz głośniej nie tylko w Polsce, ale i w kręgach polonijnych. Dwutygodnik Polonii stanu New Mexico „Polonia Semper Fidelis” zamieszcza ciekawy głos w tej sprawie.

Czytaj dalej

Znów strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

strajkGórnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli strajk. Poinformowali o tym na konferencji prasowej. W środę akcja będzie miała charakter rotacyjny – załogi mają przychodzić do kopalni i nie podejmować pracy. W czwartek górnicy poinformują, jak będzie wyglądać dalszy strajk. 
Wiceprzewodniczący Solidarności w JSW Sławomir Brudziński oświadczył, że w referendum, przeprowadzonym przez związki zawodowe, większość górników opowiedziała się za strajkiem. Czytaj dalej

Bujak chce wojny z Rosją

Bujak– Ukra­ina chce dzi­siaj eks­per­tów, ofi­ce­rów, bo bu­du­je armię, pro­wa­dzi wojnę. Był­bym za tym, żeby ta­kich ofi­ce­rów im po­słać. By­ło­by fan­ta­stycz­nie, gdyby pol­scy żoł­nie­rze wal­czy­li w Do­niec­ku. Wtedy po­ka­zu­je­my, że bu­du­je­my głę­bo­ki, trwa­ły, stra­te­gicz­ny so­jusz, który bę­dzie gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa nie tylko na­sze­go, ale i  Eu­ro­py – po­wie­dział w „Kontr­wy­wia­dzie RMF FM” dawny działacz Solidarności Zbi­gniew Bujak.

Bujak nie zdeklarował, niestety, że sam pójdzie walczyć na froncie. Dodał tylko, że „Pol­ska jest bli­ska zdra­dy Ukra­iny”, bo nie udzie­la jej po­trzeb­ne­go wspar­cia. – Jak są­siad pro­wa­dzi wojnę z na­szym śmier­tel­nym wro­giem, to trze­ba temu są­sia­do­wi pomóc. Sprze­daż broni Ukra­inie to wkład we wspól­ne bez­pie­czeń­stwo – ar­gu­men­to­wał dalej gość Kon­ra­da Pia­sec­kie­go. Czytaj dalej

Tłumy na pogrzebie Mariana Jurczyka

MJurczyW Szczecinie odbyły się uroczystości pogrzebowe Mariana Jurczyka. – Nie byłoby gdańskiego Sierpnia 80 r., gdyby nie było strajku w Szczecinie. Nie byłoby Lecha Wałęsy, gdyby nie było Mariana Jurczyka. Nie byłoby Solidarności w Warszawie, Otwocku, Bydgoszczy, gdyby nie wiał wiatr wolności z Pomorza Zachodniego – mówił Rulewski, który żegnał zmarłego w imieniu Senatu. Słowa te licznie zebrani na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, gdzie spoczął Marian Jurczyk, nagrodzili brawami.
Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, sygnatariusz szczecińskich Porozumień Sierpniowych, były senator, b. prezydent Szczecina Marian Jurczyk zmarł 30 grudnia w wieku 79 lat.  Czytaj dalej

Marian Jurczyk nie żyje

MarianJurczykWe wtorek wieczorem w jednym ze szczecińskich szpitali zmarł w wieku 79 lat Marian Jurczyk – sygnatariusz szczecińskich Porozumień Sierpniowych i były prezydent Szczecina. Przegrał długą walkę z chorobą.
Jurczyk brał udział w robotniczych protestach w grudniu 1970 r. Wchodził wtedy w skład komitetu strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. W sierpniu 1980 r. kierował strajkiem w stoczni szczecińskiej i w regionie, jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia 1980 roku – dzień przed MKS w Gdańsku – podpisał porozumienie ze stroną rządową, reprezentowaną przez wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego. Czytaj dalej