Archiwa tagu: Ryga

Łotwa: 1500 osób w marszu weteranów Waffen SS

Hungary Rightist16 marca na Łotwie obchodzony jest Dzień Legionistów Łotewskich. Co roku, poczynając od 1998 roku, tego dnia w Rydze odbywa się marsz byłych SS-manów i ich zwolenników. W akcji, która wzbudza oburzenie antyfaszystowskich organizacji na całym świecie, zazwyczaj uczestniczy kilkaset osób.

Tym razem w marszu w Rydze wzięło udział kk. 1500 ło­tew­skich we­te­ra­nów od­dzia­łów Waf­fen SS, które wal­czy­ły z woj­ska­mi so­wiec­ki­mi pod­czas dru­giej wojny świa­to­wej. „Uczciliśmy pa­mięć po­le­głych to­wa­rzy­szy broni – mówią organizatorzy”. Marsz i tym razem wy­wo­łał zde­cy­do­wa­ny pro­test. Czytaj dalej