Archiwa tagu: pokój na świecie

Ojciec Święty Franciszek przyjmie 10 czerwca Władimira Putina

FranciszekPutinSłużby informacyjne Stolicy Apostolskiej poinformowały, że Papież Franciszek przyjmie 10 czerwca prezydenta Rosji Władimira Putina. Według rzecznika Watykanu księdza Federico Lombardiego do spotkania dojdzie w środę po południu.
Będzie to już piąta wizyta Putina w Watykanie. Jana Pawła II rosyjski prezydent odwiedził w 2000 i 2003 roku, a Benedykta XVI w 2007 r. Po raz pierwszy spotkał się z Ojcem Świętym Franciszkiem w listopadzie 2013 roku. Wtedy Papież zwrócił się z prośbą do Władimira Putina o zaangażowanie Rosji w zażegnanie narastającego gwałtownie zagrożenia wojna w Syrii. Czytaj dalej

Papież potępił kraje sprzedające broń państwom w stanie wojny

PapiezFranciszekPa­pież Fran­ci­szek po­tę­pił kraje sprze­da­ją­ce broń pań­stwom bę­dą­cym w sta­nie wojny. W ka­za­niu pod­czas Mszy św. w Domu św. Marty Pa­pież na­zwał han­dla­rzy bro­nią „przed­się­bior­ca­mi śmier­ci”.

– Czło­wiek jest zdol­ny znisz­czyć wszyst­ko, co stwo­rzył Bóg – mówił Ojciec Święty Fran­ci­szek. – Wy­da­wać by się mogło, że czło­wiek jest sil­niej­szy od Boga – dodał. Czytaj dalej

Prof. Anna Raźny: Kto przewodniczy polskiej partii wojny?

ARaznyGdy USA-NATO-UE z Polską na czele wspierają majdan, zamach stanu, wojnę domową – propaganda wojenna nazywa to obroną demokracji, operacją antyterrorystyczną, misją dla utrzymania integralności Ukrainy.

W polskiej partii wojny trwa walka o pozycję lidera między jej głównymi członkami: PiS i PO. Partia wojny jest największą w Polsce partią, którą tworzą wszystkie obecne w parlamencie oraz niektóre znajdujące się poza nim ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe, środowiska nauki i sztuki czy wreszcie prasy i mediów audiowizualnych. Łączy je idea udziału Polski w permanentnej wojnie, stanowiąca fundament quasi – ideologii wojennej. Ma ona swe ukierunkowanie na USA i jego zbrojne ramię międzynarodowe – NATO. Czytaj dalej