Archiwa tagu: podsłuchy

Prokuratura chce uchylenia immunitetów Kwiatkowskiemu i Buremu

BuryKwiatek

Wnioski o uchylenie immunitetów prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i szefa klubu PSL Jana Burego sformułowała Prokuratura Apelacyjna w Katowicach na podstawie materiałów zebranych przez CBA – ustalili dziennikarze śledczy tvn24.pl. Katowiccy oskarżyciele skierowali je do Prokuratury Generalnej. Powód? Podejrzenie ustawiania konkursów w centrali i delegaturach Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej

Tajna grupa podsłuchiwała generałów

SienkiewiczTajna grupa zło­żo­na ze służb i po­li­cji in­wi­gi­lo­wa­ła by­łych sze­fów ABW, SKW, BOR i ich za­stęp­ców oraz urzę­du­ją­ce­go szefa CBA. Grupą miał kie­ro­wać minister Bar­tło­miej Sien­kie­wicz, który we­dług ga­ze­ty miał po­dej­rze­wać sze­fów służb o spi­sek. Były szef MSW za­prze­cza, by wie­dział o spe­cjal­nej jed­no­st­ce. To „hi­sto­ria jak z IV RP” – czy­ta­my w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej”.
Grupa zło­żo­na z po­li­cjan­tów z Biura Spraw We­wnętrz­nych Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji oraz ofi­ce­rów Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go miała po­wstać latem 2014 r. i spraw­dzić, czy w nie­le­gal­nym pod­słu­chi­wa­niu pro­mi­nent­nych po­li­ty­ków uczest­ni­czy­li sze­fo­wie trzech służb spe­cjal­nych. Czytaj dalej

Sienkiewicz wraca. Zajmie się programem PO

SiewnkiewiczBSkompromitowany treścią nagrać w restauracji „Sowa i przyjaciele”, były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz został szefem Instytutu Obywatelskiego, think tanku PO, informuje „Gazeta Wyborcza”.
Nie wiadomo, jak interpretować tę zaskakującą nominację, bo instytut jest zapleczem eksperckim partii. Sienkiewicz wspólnie z szefem doradców premier Ewy Kopacz Jackiem Rostowskim będzie pracował nad nowym programem Platformy. Być może będzie ten program instrukcją wprowadzania Polski w stan „państwa teoretycznego”, co zapowiedział Sienkiewicz u „Sowy i przyjaciół”. Czytaj dalej

Prokuratura o „aferze taśmowej”: Nagrano ponad 70 osób

MillerKwasBiznesmenów i polityków nagrywano nie tylko w dwóch znanych z doniesień prasowych restauracjach, ale także w innych miejscach – przyznaje Anna Hopfer, prokurator prowadząca śledztwo ws. afery podsłuchowej. Zarejestrowano rozmowy ponad 70 osób. Wśród nich są m.in. Józef Oleksy i Leszek Miller. Prokurator bada, czy te osoby szantażowano.

Nagrania ujawnione przez tygodnik „Wprost” wstrząsnęły polską sceną polityczną.
 – Mamy nagrania, które zarejestrowano w innych miejscach niż restauracje Amber Room i Sowa & Przyjaciele – mówi prokurator Hopfer w rozmowie z dziennikarzem portalu tvn24.pl. – Nie mogę podać, o jakie dokładnie miejsca chodzi. Sprawdzamy również, czy nagrywano w innych restauracjach niż te dwie. Czytaj dalej