Archiwa tagu: obraza uczuć religijnych

Kopenhaga: strzelanina w kawiarni, celem napastników był rysownik Lars Vilks?

Lars VilksStrze­la­ni­na w Ko­pen­ha­dze. Jeden cywil zgi­nął, a trzech po­li­cjan­tów zo­sta­ło ran­nych w strze­la­ni­nie, która wy­wią­za­ła się na ze­wnątrz ka­wiar­ni, gdzie od­by­wa­ło się spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez szwedz­kie­go ar­ty­stę, au­to­ra ka­ry­ka­tur pro­ro­ka Ma­ho­me­ta, Larsa Vilk­sa.

Duń­skie media po­in­for­mo­wa­ły, że dwóch nie­zna­nych spraw­ców od­da­ło około 40 strza­łów do wi­try­ny ka­wiar­ni, w któ­rej od­by­wa­ła się de­ba­ta na temat wol­no­ści słowa. Czytaj dalej

Szmatławiec „Charlie Hebdo” będzie dostępny w Polsce!

CharliePW punk­tach sprze­da­ży prasy w Polsce bę­dzie do­stęp­ny bluźnierczy szmatławiec, fran­cu­ski ma­ga­zy­n pornograficzny „Char­lie Hebdo”. Wła­śnie za­pa­dła osta­tecz­na de­cy­zja w tej spra­wie – podaje Onet. Ta skandaliczna decyzja czyni Polskę uczestnikiem bluźnierczych kampanii religijnych, podobnych tym we Francji i naraża Polaków na terrorystyczny odwet.

Tygodnik kolportowany będzie w całej Polsce. A trzeba wiedzieć, że kolejne wydania tego szmatławca ociekają pornograficznymi bluźnierstwami wobec prawd wiary katolickiej, że drwina z wartości muzułmańskich jest „drobiazgiem” w porównaniu z odrażającym bezczeszczeniem świętości chrześcijaństwa. Czytaj dalej

Zamach na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo”

-Dwóch uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn wdarło się do biura francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo w centrum Paryża i otworzyło tam ogień. Co najmniej 11 osób zginęło, a 6 zostało poważnie rannych.

 Wśród zabitych są znani rysownicy: Stephane Charbonnier (znany jako Charb), Jean Cabut (Cabu), Bernard Verlhac (Tignous) i urodzony w Tunisie Georges Wolinski – podała agencja AFP. Dwie z ofiar to policjanci. Czytaj dalej