Archiwa tagu: Objawienie Pańskie

Uroczystość Objawienia się Pańskiego. „Christus mansionem benedicat”

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijaństwa. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachodzie upowszechniło się pod koniec IV wieku. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub – według innych tłumaczeń – Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

Czytaj dalej

Iwona Klimczak, Tylko na Chrystusie można budować przyszłość

204m6 stycznia obchodziliśmy Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane świętem Trzech Króli. Święto Epifanii, czyli objawienia jest jednym z najstarszych świąt w Kościele, obchodzonym od IV wieku. Grecki termin epifania oznaczał uroczysty wjazd władcy. „Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie. Powiedzcież nam Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię” – śpiewamy w starej polskiej kolędzie i znakomicie oddaje ona charakter tego dnia. Czytaj dalej

Neopogaństwo nie ostoi się – kroczmy drogą Mędrców, a nie Heroda

TrzejKról„Jesteście powiewem nadziei, że ta fala neopogaństwa, która nam zagraża i która jest tak niszcząca, że ta fala nie ostoi się wobec tych, dla których Jezus wcale nie jest śmieszny, a jego przykazania wobec Boga i bliźniego budują prawdziwie silny, oparty na twardych fundamentach, ład społeczny” – tak zwrócił się do zgromadzonych, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej w Łodzi, uczestników Święta Trzech Króli Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita łódzki podkreślił, że tylko na Chrystusie możemy budować dobra przyszłość. I to również chcemy głosić przez te orszaki Trzech Króli. Uczestnicząc w nich- mówił arcybiskup Jędraszewski- dajemy świadectwo, że On jest Królem naszych serc- poprzez ofiarną miłość do końca, on jest alfą i omegą. Pokazujemy , że chcemy iść drogą mędrców i złożyć mu dary naszych serc- miłość i nadzieję, dlatego prosimy „nie daj Panie, aby nasze drogi stały się drogami Heroda.” Czytaj dalej

Święto Objawienia się Pańskiego poganom – Epifania – Trzech Króli

TrzejKrólowieŚwięto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.

Słowo „Epifania” znaczy „objawienie”. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której „napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc”. (Iz 60 1-6) Czytaj dalej