Archiwa tagu: Mińsk

Dramatyczny apel ministrów o przerwanie walk na wschodzie Ukrainy

Ukra_walkiFrancja, Rosja, Niemcy i Ukraina zaapelowały o natychmiastowe przerwanie walk na wschodzie Ukrainy. – Apelujemy o szybką deeskalację i respektowanie rozejmu – powiedział Laurent Fabius po zakończeniu w Paryżu spotkania szefów dyplomacji tych państw. Czytaj dalej

Mińsk: Jest porozumienie. Zawieszenie broni od 15 lutego

Put_mer_Hol_poKreml oznajmił w oficjalnym komunikacie, że „czterej liderzy potwierdzili zasadę respektowania niepodległości i jedności terytorialnej Ukrainy”. Władimir Putin dodał, że Ukraina powinna podjąć reformę konstytucyjną, aby respektować prawa swoich obywateli na wschodzie kraju. Potwierdził, że z frontu zostanie wycofana ciężka artyleria, od 15 lutego nastąpi zawieszenie broni i zapewnił, że liderzy osiągnęli porozumienie.

Petro Poroszenko oznajmił, że strony uzgodniły rychłe uwolnienie ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko. Mówił, że w ciągu 19 dni zwolnieni zostaną wszyscy jeńcy.

Dziennikarka rosyjskiej telewizji RT umieściła na Twitterze zdjęcia, jak pisze, tekstu mińskiego porozumienia. To cztery strony, na których zapisano 13 punktów porozumienia Czytaj dalej

Białoruś: grupa kontaktowa uzgodniła rozejm na Ukrainie

KantaktowaGrupaOb­ra­du­ją­ca w Miń­sku mię­dzy­na­ro­do­wa grupa kon­tak­to­wa uzgod­ni­ła sche­mat wy­co­fa­nia ze stre­fy kon­flik­tu na Ukra­inie cięż­kie­go uzbro­je­nia oraz reżim za­pro­wa­dze­nia tam ro­zej­mu i kon­tro­li jego prze­strze­ga­nia – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja TASS.

Ro­syj­ska agen­cja po­wo­ła­ła się na po­in­for­mo­wa­ne źró­dło. Spo­tka­nie trwa­ło około dwóch go­dzin. Nie prze­wi­dzia­no kon­tak­tu uczest­ni­ków z dzien­ni­ka­rza­mi po ich za­koń­cze­niu. Czytaj dalej