Archiwa tagu: małżeństwo

Francuskie rodziny wdzięczne za kategoryczne słowa papieża o gender. „Skala zjawiska jest ogromna”

FranciszekŚrodowiska rodzinne we Francji są wdzięczne Papieżowi za jego jasne słowa na temat indoktrynacji dzieci ideologią gender. Franciszek mówił o tym wczoraj wieczorem w samolocie w drodze powrotnej z Azerbejdżanu do Rzymu. Odniósł się przy tym konkretnie do Francji i tamtejszych podręczników. Papież Franciszek powiedział w stolicy Gruzji, Tbilisi, że „trwa wojna światowa”, której celem jest „zniszczenie małżeństwa”. Podczas spotkania z katolickim duchowieństwem papież mówił, że wielkim wrogiem małżeństwa jest dzisiaj „teoria gender”.

Czytaj dalej

Papież Franciszek: nieposiadanie dzieci jest egoizmem

Francisco– Posiadanie dzieci jest błogosławieństwem, a nie ciężarem – powiedział Papież Franciszek podczas cotygodniowej audiencji. Dodał, że niesłuszne jest postrzeganie wielodzietności jako wyniku podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że nieposiadanie dzieci jest wyborem egoistycznym. Papież zachęcał również dzieci do wspierania swoich rodziców w czynieniu świata lepszym. Czytaj dalej

Prezydium KEP o aktualnych zagadnieniach społecznych

Episkopat„Z uznaniem dostrzegamy wspieranie małżeństwa, rodzin wielodzietnych, wydłużenie urlopów rodzicielskich i udogodnienia Karty Dużych Rodzin” – podkreśla Prezydium KEP, ale jak zauważa, polityka naszego państwa nie jest niestety konsekwentna. „Pojawiają się inicjatywy prowadzące do niszczenia ideału małżeństwa i rodziny. Inicjatywy te budzą nasz zdecydowany sprzeciw” – czytamy w wydanym dziś oświadczeniu.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski krytycznie odnosi się do założeń Konwencji Rady Europy, która – wbrew deklaracjom – nie służy eliminowaniu przemocy. „Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Konwencja Rady Europy nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy”. Czytaj dalej

Ks. Abp Hoser: podczas Synodu czeka nas konfrontacja

AbpHoserNa Synodzie będzie konfrontacja z delegatami z krajów, gdzie jest już większościowa patologia rodzinna – rozpad rodzin, rodziny patchworkowe, niewielki procent trwałych, nierozerwalnych małżeństw. I postulat udzielania Komunii św. dla rozwiedzionych. Tkwi w tym błędne założenie, bo jest to postulat miłosierdzia Bożego bez sprawiedliwości, gdy tymczasem trzeba zacząć od tego, że w życiu małżeńskim i rodzinnym musi być zagwarantowana sprawiedliwość, czego zupełnie nie bierzemy pod uwagę – zauważa Arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser w wypowiedzi dla KAI.

 

 Często cytuję słowa Jana Chrzciciela, który powiedział do cudzołożnego króla Heroda: „Nie masz prawa brać żony twojego brata”. To wymóg sprawiedliwości i za to też oddał życie. Pisze o tym Jan Paweł II – że miłość ma być sprawiedliwa, a my mamy być sprawiedliwi wobec Boga. Gdyż drugą stroną braku sprawiedliwości jest czyjaś krzywda. A o krzywdzie się nie mówi. O krzywdzie słabych się nie mówi, gdyż nastała epoka darwinizmu społecznego – stwierdził Abp Hoser pytany o drugą część obrad Synodu poświęconego rodzinie. Czytaj dalej

Synowska prośba do Ojca Świętego

ratujmyRodzineNajczcigodniejszy Ojcze Święty,

Wobec zbliżającej się kolejnej sesji Synodu ds. Rodziny, która ma się odbyć w październiku 2015 roku, z synowskim oddaniem zwracamy się do Waszej Świątobliwości, by wyrazić zarówno nasze obawy, jak i nadzieje dotyczące przyszłości rodziny.

Nasze obawy wynikają z doświadczeń całych dekad rewolucji seksualnej, promowanej przez sojusz potężnych organizacji, sił politycznych oraz mediów, które ustawicznie działają przeciwko samej istocie małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej. Począwszy od tzw. Rewolucji roku 1968, doświadczamy stopniowego narzucania praw i zwyczajów moralnych przeciwnych w tym względzie zarówno prawu naturalnemu, jak i Bożemu. Czynione jest to z taką siłą, że w wielu krajach wpaja się dzieciom anormalną „teorię gender” już od najmłodszych lat. Czytaj dalej

Abp Hoser: odejście od nauczania Jana Pawła II to duszpasterska zdrada

AbpHHoser– Ko­ściół zdra­dził Jana Pawła II, bo prak­ty­ka dusz­pa­ster­ska do­ty­czą­ca mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny nie po­szła za gło­sem pa­pie­ża, a nawet nie za­po­zna­ła się z jego na­ucza­niem – stwier­dza w roz­mo­wie z KAI ks. Abp Hen­ryk Hoser. I do­da­je, że we współ­czesnym świe­cie, głów­nie za spra­wą me­diów, wszyst­kie re­la­cje oso­bo­we zo­sta­ły ze­ro­ty­zowa­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu Eks­per­tów KEP ds. Bio­tycz­nych, z któ­rym wy­wiad prze­pro­wa­dzi­li Alina Pe­tro­wa-Wa­si­le­wicz oraz o. Jacek Szym­czak, w moc­nych sło­wach mówi o „zdra­dzie”, ja­kiej do­pu­ści­li się dusz­pa­ste­rze. Czytaj dalej

Przesłanie do dziennikarzy i ludzi mediów

abpDepoMisja specjalna mediów wobec rodziny to tytuł przesłania Abp. Wacława Depo, przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski skierowanego do dziennikarzy i ludzi mediów z racji wspomnienia św. Franciszka Salezego patrona dziennikarzy, które obchodzone jest 24 stycznia.

Poniżej publikujemy treść przesłania Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski:

Drodzy Współpracownicy Prawdy!

W 2015 r. po raz 49. przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Temat przygotowanego z tej okazji orędzia papieża Franciszka brzmi: Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości. Czytaj dalej

List Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, za najbliższy Synod Biskupów i za rodziny

AbpJedraszewskiTrzydzieści pięć lat temu, jesienią 1980 roku, odbył się w Rzymie Synod Biskupów, poświęcony problematyce rodziny. Na jego zakończenie Ojcowie Synodu przedstawili Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II szereg propozycji, które były owocem ich refleksji i dyskusji, jako podstawę do oficjalnej wypowiedzi Papieża na temat rodziny.

Tą wypowiedzią stała się opublikowana rok później adhortacja apostolska Familiaris consortio. Dokument ten zaczynał się od stwierdzeń, które po upływie tylu już lat nic nie zatraciły na swej aktualności. Jan Paweł II pisał bowiem: „Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Czytaj dalej

Stosowanie tzw. pigułki „dzień po” jest grzechem ciężkim

Episkopat

Eksperci z zespołu bioetycznego Episkopatu podkreślają, że pigułka „dzień po” nie jest lekiem, a Polska nie jest zobowiązana do wprowadzenia tego środka bez recepty. Dodają też, że obowiązkiem rodziców jest sprzeciw wobec wprowadzenia do swobodnego obrotu tego inwazyjnego i niebezpiecznego dla rozwoju psychoseksualnego nieletnich preparatu. 

Wobec zapowiedzi dopuszczenia do obrotu bez reglamentacji preparatu postkoitalnego (tzw. pigułka „dzień po”), Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski wyjaśnia podwójny mechanizm jego działania: przeciwowulacyjny oraz postowulacyjny, który prowadzi do wydalenia zarodka ludzkiego z ustroju matki i jego śmierć. Czytaj dalej

Kard. Burke: Synod był trudnym doświadczeniem

KardRBurkeKard. Raymond Burke apeluje do wszystkich katolików, zarówno świeckich, jak i duchownych, w tym biskupów, aby przed następnym synodem o rodzinie zaangażowali się w obronę prawdy o małżeństwie. Podkreśla on, że świat bardzo tej prawdy potrzebuje. W tej kwestii panuje bowiem wielkie zamieszanie, spowodowane choćby teorią gender, ale nie tylko. Również zabiegi o dopuszczanie do komunii rozwodników w nowych związkach oraz obsesja na punkcie unieważniania małżeństwa prowadzi de facto do wprowadzenia katolickich rozwodów i osłabienia nierozerwalności małżeństwa. Kościół tymczasem musi bronić małżeństwa, a nie je osłabiać – podkreśla amerykański purpurat w weekendowym dodatku do dziennika Le Figaro. Czytaj dalej