Archiwa tagu: emigranci

Papież: istnieje groźba przeniknięcia terrorystów z falą imigracji

PFranciszekPapież Franciszek powiedział w wywiadzie dla portugalskiego radia, że istnieje groźba, że wraz z falą imigrantów do Europy mogą przeniknąć także grupy terrorystyczne. Podkreślił, że również Rzym nie jest wolny od zagrożenia ze strony terrorystów. Czytaj dalej

To „bomba” podłożona pod Grecję

KammenosMi­ni­ster obro­ny Gre­cji Panos Kam­me­nos za­rzu­cił Niem­com na ła­mach „Bilda” mie­sza­nie się w spra­wy we­wnętrz­ne swego kraju. Grec­ki po­li­tyk dodał także, że w przy­pad­ku wyj­ścia ze stre­fy euro jego kraj prze­sta­nie być zwią­za­ny unij­ny­mi umo­wa­mi. – W tym przy­pad­ku prze­sta­nie­my być zo­bo­wią­za­ni do przyj­mo­wa­nia uchodź­ców – za­uwa­żył. Pro­blem imi­gran­tów okre­ślił mia­nem „bomby” pod­ło­żo­nej pod jego kraj. Czytaj dalej