Archiwa tagu: Andrzej Seremet

Kontrola CBA w Prokuraturze Generalnej

logoCBAKontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Prokuraturze Generalnej. Agenci CBA weszli do siedziby prokuratury w ubiegłą środę w celu sprawdzenia przetargów informatycznych instytucji kierowanej przez Andrzeja Seremeta. Kontrola dotyczy też rozporządzania mieniem przez Prokuraturę Generalną w latach 2012-2015. Czytaj dalej

Andrzej Seremet: jest drugi stenogram z Tu-154M

SeremetSte­no­gra­my z pre­zy­denc­kie­go Tu-154M ujaw­nio­ne nie­daw­no przez RMF FM nie są je­dy­ny­mi, któ­ry­mi dys­po­nu­je pro­ku­ra­tu­ra woj­sko­wa – zdra­dził dzien­ni­ka­rzo­wi „Wia­do­mo­ści” An­drzej Se­re­met. Za­zna­czył, że jest drugi ste­no­gram z Tu-154M wy­ko­na­ny przez in­ne­go bie­głe­go. Czytaj dalej