Żydzi znowu chcą od Polaków zwrotu mienia

Na tle rozgorzałego w ostatnich dniach konfliktu polsko-izraelskiego bardzo prowokacyjnie zabrzmiało oświadczenie Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego, która wyraziła głęboką dezaprobatę wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o jego wypowiedź na temat zwrotu tzw. mienia bezspadkowego. Organizacja zajmująca się zwrotami roszczeń żydowskich zanegowała nie tylko słowa premiera polskiego, lecz też zawartą wcześniej umowę, regulującą kwestie restytucji między Polską a Izraelem. Rząd Polski niejednokrotnie podkreślał, że sprawa zwrotów za żydowskie roszczenia jest załatwiona.

Z kolei Organizacja wskazuje, że Morawiecki „popełnia błąd twierdząc, że podpisany w czasach komunistycznych układ pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi załatwia sprawę”.

Światowa Organizacja ds. Restytucji Mienia Żydowskiego neguje też ważność umowy z 1960 roku. Jej zdaniem układ dotyczy wyłącznie osób, które były obywatelami Stanów Zjednoczonych w momencie, w którym odebrano im własność. Powołuje się przy tym na stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu z 2015 roku.

Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani odpowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego na apel sekretarza stanu Mike’a Pompeo o posunięcie naprzód kompleksowej regulacji ustawowej w sprawie restytucji mienia osób, które utraciły je w okresie Holocaustu — czytamy w oświadczeniu Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego.

za pl.sputniknews.com