Wyniki matur. Najgorzej poszło z matematyką

maturaŚwiadectwo dojrzałości uzyskało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 15 proc. oblało jeden przedmiot i ma prawo do poprawki w sierpniu – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Wyniki majowych egzaminów przedstawił we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Tego dnia abiturienci otrzymają świadectwa maturalne.

Jak poinformowała CKE, 79,5 proc. maturzystów zdało egzamin, 15 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu (to oznacza, że oblali tylko jeden przedmiot). 5,5 proc. nie zdało większej liczby egzaminów, więc do matury będzie mogło przystąpić jeszcze raz dopiero za rok.

Wyniki lepsze w liceach

Najkorzystniej wypadli absolwenci LO – 85,2 proc. z nich zdało maturę, 10,8 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego, 4 proc. nie zdało. Wśród absolwentów techników odsetek sukcesów jest nieco niższy – 68,4 proc. zdało, 23,2 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego, 8,4 proc nie zdało.

Najlepiej wypadli maturzyści w województwach mazowieckim i małopolskim.

W liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów, z matematyki – 87 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 97 proc. W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97 proc. maturzystów, z matematyki – 75 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 91 proc.

Najtrudniejsza, jak w latach ubiegłych okazała się matematyka. Egzamin oblało 17 proc. uczniów (13 proc. w liceach, 25 proc. w technikach).

Z czym mierzyli się maturzyści?

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 258 tys. tegorocznych absolwentów (170 tys. absolwentów liceów, 88 tys. absolwentów techników). Musieli oni obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych – z polskiego i języka obcego.

Maturzyści musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. – To odbiło się na średnich wynikach – przyznawała dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Średnie wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym to w tym roku: matematyka – 31 proc. punktów, język angielski – 54, język niemiecki – 54, biologia – 36, chemia – 39, fizyka – 41, geografia – 39, historia – 42, informatyka – 39, wiedza o społeczeństwie – 27.

Na średnie duży wpływ miały niskie wyniki w technikach: matematyka – 13, język angielski – 39, język niemiecki – 38, biologia – 15, chemia – 13, fizyka – 24, geografia – 32, historia – 26, informatyka – 28, wiedza o społeczeństwie – 11.

Dla porównania w liceach: matematyka – 40, język angielski – 61, język niemiecki – 60, biologia – 40, chemia – 41, fizyka – 47, geografia – 44, historia – 45, informatyka – 51, wiedza o społeczeństwie – 30.

za gazeta.pl