Wkrótce podpisanie umowy watykańsko-palestyńskiej

Arafat-JanPawełUzgodniony został tekst szczegółowej umowy między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyńskim. Wkrótce zostanie ona podpisana. Poinformowano o tym we wspólnym oświadczeniu, wydanym po spotkania dwustronnej komisji watykańsko-palestyńskiej, które odbyło się dzisiaj w Watykanie.

Szczegółowa umowa następuje po Porozumieniu Zasadniczym, którą obie strony podpisały przed 15 laty, 15 lutego 2000 r. Dotyczy ona istotnych aspektów życia i działalności Kościoła katolickiego w Palestynie. Komisja dwustronna uznała prace nad tekstem umowy za zakończone. Obecnie przedstawi się go władzom obu stron do zatwierdzenia i już w bliskiej przyszłości watykańsko-palestyńska umowa szczegółowa zostanie podpisana.