Wielki Czwartek. Początek Triduum Paschalnego

Ostatnia_wieczerzaWielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. To w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy z apostołami, Jezus ustanowił dwa nierozdzielne sakramenty: kapłaństwa i Eucharystii.
Dziś w katedrach sprawowana jest Msza Krzyżma Świętego, w czasie której księża Biskupi święcą oleje używane w posłudze sakramentów. Na Mszy Krzyżma Świętego gromadzą się kapłani z całej diecezji. Wieczorem odprawiana jest Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Zgodnie z tradycją, po Eucharystii Najświętszy Sakrament jest przenoszony do tzw. ciemnicy, gdzie trwa adoracja.

Ojciec św. Franciszek będzie sprawował Mszę Krzyżma Świętego w Bazylice Watykańskiej. Po południu odwiedzi więzienie Rebibbia. Po raz pierwszy w tym miejscu sprawowana będzie Msza Wieczerzy Pańskiej. Podczas Eucharystii Papież Franciszek dokona tradycyjnego obmycia nóg grupie 12 więźniów.

Począwszy od Wielkiego Czwartku Kościół przeżywa w liturgii wydarzenia ewangeliczne kolejnych dni Wielkiego Tygodnia.

za naszdziennik.pl