Wielka Brytania opuściła Unię Europejską

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania, po długich miesiącach negocjacji opuściła Unię Europejską. Nie to wzajemnych stosunków, bo najbliższe miesiące będą okresem przejściowym, mającym umożliwić przystosowanie sie do nowych warunków.

Brexit był procesem bardzo trudnym i długotrwałym, a terminy wyjścia z UE Wielkiej Brytanii kilkakrotnie przedłużano z powodu niemożności osiągnięcia kompromisowych warunków. W 2016 roku Wielka Brytania uruchomiła procedurę opuszczenia UE. Ponieważ żaden kraj nie decydował się dotąd na taki krok, najpierw konieczne bylo ustalenie, jak taki proces ma przebiegać. Projekt umowy ustalony przez premier Therese May i przywódców państw UE zawierał sześć punktów, w tym m.in. te dotyczące praw obywateli, postanowień dotyczących innych kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, np. towarów wprowadzonych na rynek przed brexitem, uregulowań przejściowych i postanowień finansowych. Rada Europejska negocjowała jeszcze z Wielką Brytanią kształt umowy. Ostatecznie, przyjęto ją 11 stycznia 2019 roku. Umowę odrzuciła w styczniu 2019 roku brytyjska Izba Gmin, ponownie miało to miejsce w marcu, co kosztowało stanowisko premier May po przegranych wyborach. W lipcu 2019 nowym premierem Zjednoczonego Królestwa został Boris Johnson, po dalszych negogocjach ustalono, że Wielka Brytania opuszcza UE 31 stycznia.
Do końca 2020 roku będzie trwał okres przejściowy, w czasie którego ustalone zostaną na przyszłość zasady wymiany handlowej miedzy UE a Wielką Brytanią.

Wg ustaleń zostanie utrzymana swoboda przepływu osób, co oznacza, że obywatele brytyjscy nadal będą mogli podejmować pracę i osiedlać się w państwach UE, a unijni – w Wielkiej Brytanii. Według zapewnień unijnych urzędników dla zwykłych obywateli i przedsiębiorstw zmieni się niewiele.

Obywatele UE, którzy chcą pozostać po zakończeniu okresu przejściowego muszą do czerwca 2021 r. złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. Tymczasowy status osoby osiedlonej mogą uzyskać nawet osoby, które przyjadą do Wielkiej Brytanii w czasie okresu przejściowego.
Nie będzie też od obywateli UE wymagany paszport przy wjeździe do UE, a podróżni z Wilkiej Brytanii będą obsługiwani jak obywatele państw UE.

Z danych brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych (Home Office) za grudzień 2019 r. wynika, że do tej pory wniosek o nadanie statusu takiej osoby złożyło ponad pół miliona naszych rodaków. To najwięcej spośród wszystkich 27 europejskich narodowości mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ale też polska mniejszość licząca 905 tys. osób jest tam największa. To oznacza sporą niepewność dla 393 tys. polskich obywateli, którzy nadal nie złożyli dokumentu do Home Office.