Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce_Jezusa2Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedno z najważniejszych świąt. W liturgii Kościoła katolickiego uroczystość ku czci Serca Jezusa przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, a zatem w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielonych Świątkach, Pięćdziesiątnicy). Tak jak maj w Kościele katolickim jest uważany za miesiąc maryjny, czerwiec uznajemy za specjalny miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Kult Bożego Serca rozwijał się od samego początku chrześcijaństwa, jego pierwszymi czcicielami byli Maryja i apostołowie. Szczególnymi postaciami związanymi z kultem Najświętszego Serca Jezusowego są św. Jan Eudes oraz św. Małgorzata Maria Alacoque. Prekursorem kultu w Europie był jednak – wcześniej od nich działający – polski jezuita urodzony w Drużbicach pod Bełchatowem, Kasper Drużbicki, kaznodzieja, pisarz i mistyk, autor łacińskiego traktatu Meta cordium cor Iesu. To O. Kasper Drużbicki zainicjował Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, stając się w Europie prekursorem kultu Serca Chrystusa na długo przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial.

Jednak misję rozpowszechniania nabożeństwa do Serca Jezusowego powierzył św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus w czasie objawień, których doświadczyła w klasztorze sióstr wizytek we Francji w latach 1673-1675. W latach 1673-1689 św. Małgorzacie osiemdziesięciokrotnie ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi.

W objawieniach, Chrystus przekazał św. Małgorzacie swoje żądania: aby ludzie poznali Serce Boże jako ognisko Jego Nieskończonej Miłości do ludzi i oddawali Mu należną cześć, aby dokonywali zadośćuczynienia i wynagrodzenia Jezusowi za grzechy przez częste przyjmowanie Komunii Świętej i inne praktyki religijne, aby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był poświęcony, jako osobne święto dla uczczenia Serca Bożego oraz aby król Francji Ludwik XIV wraz z rodziną i całym dworem poświęcił się Sercu Jezusowemu.

W czasie ostatniego objawienia w dniu 16 czerwca 1675 roku, Pan Jezus obiecał, że „…Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”. Jednak król Ludwik XIV nie spełnił żądania Jezusa. Tym samym Francja nie wypełniła swojego posłannictwa i rozpoczął się jej upadek. Wiele lat później, król Ludwik XVI, chciał naprawić błąd swojego poprzednika; ale nie zdążył. We Francji wybuchła wielka rewolucja. Król zginął na szafocie, a Francja – nazywana najstarszą Córą Kościoła, do dziś nie może się podnieść z duchowego upadku.

            Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque:

Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:

– Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

– Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

– Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

– Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

– Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

– Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.

– Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

– Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.

– Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

– Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.

– Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.

– Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu:

Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

***

6 lutego 1765 roku Biskupi polscy otrzymali z Watykanu odpowiedź na opracowany przez siebie memoriał z prośbą na odprawianie Mszy Świętej i wprowadzenie w Polsce Officjum Brewiarzowego ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zdecydowali się na ten krok widząc w Bożym Sercu pomoc w trudnym okresie poprzedzającym pierwszy rozbiór Polski. W memoriale skierowanym do Ojca Świętego, Episkopat Polski opisał rozwój kultu Serca Jezusowego w Polsce oraz liczne odpusty związane z tym kultem. Ojciec Święty Klemens XIII wysoko ocenił wszechstronność przedstawionemu mu dokumentu i jeszcze w tym samym roku zezwolił na obchodzenie święta Serca Pana Jezusa w Polsce oraz siostrom wizytkom na świecie. W 1799 r. przywilej ten otrzymała Portugalia, a kilka lat później kraje Ameryki Łacińskiej i Ziemia Święta. Dopiero w 1856 roku Papież Pius IX, dekretem „Urbis et Orbis”, wprowadził to święto w całym Kościele. Wtedy nabożeństwo Serca Pana Jezusa stało się własnością całego Kościoła, we wszystkich formach, które Pan Jezus polecił świętej Małgorzacie Alacoque.