Teresa Szemerluk, Rok Krzyża

203mWraz z początkiem Adwentu rozpoczyna się w Kościele katolickim nowy rok duszpasterski, a wraz z nim wchodzi w życie nowy program duszpasterski, opracowany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Na jego podstawie każda diecezja przygotowuje własny program, uwzględniający jej specyficzne potrzeby. Programy powinny opracować też parafie.
Tegoroczny program otrzymał hasło „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, a jest częścią programu opracowanego na lata 2013-2017 pod hasłem „Przez Chrystusa, w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa”, stanowiącego przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będzie obchodzić w 2016 r. Symbolem rozpoczętego właśnie roku duszpasterskiego będzie krzyż.
Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki w opublikowanym właśnie programie dla Archidiecezji Łódzkiej podkreśla, że jego celem podstawowym ma być kształtowanie u wiernych postawy nawrócenia, która wynika z łaski Chrztu Świętego, a owocuje posłuszeństwem wobec woli Chrystusa. Abp Jędraszewski podkreśla, że priotetowe cele, tj. dojrzała wiara, nawrócenie oraz radość i nadzieja mogą być osiągnięte przez praktykowanie odpowiednich postaw i duchowych doświadczeń, jak umiejętność odkrywania obecności Boga w znakach, permanetna katecheza, pogłębienie relacji z Bogiem przez sakramenty i Słowo Boże, wiarą, mającej odbicie w myślach, słowach i czynach oraz odważne świadectwo wiary, praca nad umiejętnością nawracania się i pogłębianie wrażliwości na grzech. Arcybiskup Łódzki podkreśla też, że w związku z faktem, że rok 2015 jest także Rokiem Życia Konsekrowanego ważne jest, by zwrócić szczególną uwagę na znaczenie osób konsekrowanych w życiu Kościoła.
Za priorytety w pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej Metropolita Łódzki uznaje przede wszystkim: zadania wynikające z kanonizacji Papieża Jana Pawła II, wskazania dla Archidiecezji po wizycie „Ad limina Apostolorum”, zagrożenia wobec rodziny, katecheza, nowe wyzwania dla parafii.

Kanonizacja Jana Pawła II Tak, jak modliliśmy się, najpierw o beatyfikację, a później o kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, teraz trwa „dziękczynienie za dar kanonizacji”, które przybiera różne formy: nabożeństw dziękczynnych, konferencji, sympozjów, wystaw i pokazów filmowych. Arcybiskup Łódzki podkreśla, że nasze dziękczynienie powinno przybrać także wymiar poznawania nauki św. Jana Pawła II – encyklik, listów apostolskich, książek, a zdobytą wiedzą dzielić się z innymi. Należy też realizować duchowy testament Jana Pawła II, który jest bezcennym dziedzictwem otrzymanym od Papieża, a także w imię prawdy, którą św. Jan Paweł II tak wysoko cenił i bronił jej, należy chronić przed pomniejszaniem zasług, jakie Święty Papież poniósł w pokonaniu totalitaryzmu komunistycznego, bowiem dziś zasług tych nie docenia się w pełni, a nawet całkowicie wymazuje z pamięci.

Ad limina Apostolorum
Na zakończenie kwietniowej wizyty u Papieża, polscy biskupi otrzymali konkretne uwagi i zadania do realizacji. Papież Franciszek zwrócił uwagę na pewne osłabienie życia religijnego Polaków Zwrócił też uwagę na kwestie powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, konieczność stałej troski o ubogich, bezdomnych, opuszczonych i wykluczonych, a także otoczenie opieką rodziny, w szczególności niepełnej i wielodzietnej i aktywizacja duszpasterstwa parafialnego. Ojciec Święty postuluje – stwierdza Abp Jędraszewski – aby położyć większy nacisk na takie ukształtowanie wiary, w których doświadcza się radości bycia kochanym i zdolnym do kochania.

Rodzina wobec nowych zagrożeń
Jak podkreśla Metropolita Łódzki, zagrożenia, które dziś dotykają rodzinę polską, czynią ją coraz słabszą i mniej zdolną do stawiania czoła wobec doznawanych ataków i trudności… Nigdy w historii rodzina polska nie była tak zagrożona jak obecnie. Przed duszpasterzem i katechetą stoi dziś moralny obowiązek spieszenia jej z pomocą.
Rodzina coraz bardziej ulega mentalności antykoncepcyjnej, co prowadzi co znacznego spadku urodzin i niżu demograficznego. Należy więc przestrzegać wiernych przed propagandowym eufemizmem „ujemny przyrost naturalny”, za którym kryje się widmo wymierającego narodu.
Abp Jędraszewski zwraca też uwagę na rosnącą liczbę rozwodów, zwłaszcza w wielkich miastach. Dotyka to nawet 50 proc. młodych małżeństw. Tymczasem, jak zaznacza Abp Jędraszewski, praktyki religijne Polaków przekładają się na ich konkretne zachowania, a praktykowana religijność chroni rodziny przed rozpadem, a dzieci przed domem dziecka.
Rodzina polska jest też poddawana agresywnej propagandzie narzucającej wychowanie w duchu ideologii gender, modę na związki partnerskie oraz osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci. Kłamliwie przekazuje się też lecznicze właściwości metody in vitro przy pomijaniu naprotechnologii, pojawiają się też głosy o legalizacji kazirodztwa.
Metropolita Łódzki wskazuje też, że dają znać o sobie wielorakie kanały agresywnych wpływów na współczesną rodzinę w Polsce. Jednym z nich jest szkoła.
Ważnym zadaniem Kościoła w kontekście rodziny jest wspomaganie rodziny biednej. W Łodzi i w Archidiecezji takich problemów jest niezwykle dużo.

Pilne problemy katechezy
Jak podkreśla Abp Jędraszewski pozycja katechezy w szkole znalazła się w trudnej sytuacji, bowiem uczniowie są postawieni przez szkoły przed wyborem: katecheza albo wolna godzina. Wiele zależy więc od katechety: Jeśli uczniowie gremialnie opuszczają katechezę, oznacza to, że zawodzi katecheta. Dobry katecheta jako świadek Chrystusa jest człowiekiem oczytanym, myślącym i potrafi nawiązać serdeczny kontakt z młodzieżą.
Metropolita zwraca też uwagę na katechezę dorosłych, która jest nieobecna w wielu parafiach wielkomiejskich. Należy ją podejmować także wtedy, gdy nie wiąże się z przygotowaniem do roli małżonka, czy rodziców chrzestnych. Uczestnicy takiej katechezy są liczącym zaczynem we wspólnocie parafii.

Parafia wobec nowych wyzwań
Metropolita Łódzki stwierdza, że jednym z najważniejszych zadań parafii jest dbałość o uczestnictwo wiernych w niedzielnej Mszy św. Jak podkreśla Abp Jędraszewski, pod względem udziału w niedzielnej Eucharystii, Archidiecezja łódzka jest na czwartym miejscu od końca. Spadek frekwencji można też zauważyć w parafiach wiejskich. W związku z tym należy podjąć apostolstwo niedzielnej Mszy Świętej, takie działania przynoszą efekty w południowej Polsce. Za istotną kwestię należy uznać też troskę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Duży nacisk Abp Jędraszewski położył też na potrzeby aktywizacji działania różnych stowarzyszeń i zespołów parafialnych, które mogą przynieść wiele pożytku całej wspólnocie, gdy działają w sposób aktywny i dla duchowego dobra parafii. W parafiach Archidiecezji Łódzkiej wzrosła też liczba rad duszpasterskich, każda parafia powinna mieć też radę ekonomiczną.

Najważniejsze wydarzenia 2015 roku
Szczególnym priorytetem w 2015 roku jest przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 r. Jak podkreśla Metropolita Łódzki, najważniejszym celem tego przygotowania jest pogłębienie świadomości Kościoła Powszechnego oraz poczucia odpowiedzialności za jego obecność w diecezji, parafii, wspólnocie młodzieżowej. W Archidiecezji Łódzkiej Dni Młodzieży przeżywać będzie w dniach 19-25 lipca 2016 r. Do naszej diecezji przyjedzie ok. 15 tysięcy młodych ludzi z 40 krajów świata. W 2015 r. młodzież będzie uczestniczyć m.in. w Marszu dla Jezusa, Marszu dla Jana Pawła II, Nocy Świętych, pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę, w spotkaniach Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego oraz wielu innych inicjatywach.
W listopadzie 2015 r. będziemy obchodzić 500. rocznicę przybycia Obrazu Matki Bożej Łaskiej. Przygotowanie do uroczystości z tej okazji trwać będzie 9 miesięcy.