Szwajcaria wycofała wniosek o wejście do Unii Europejskiej

SzwajcarTydzień przed brytyjskim referendum w sprawie dalszego członkostwa w UE parlament Szwajcarii formalnie unieważnił skierowany przez nią 24 lata temu do władz UE wniosek o rozpoczęcie rokowań akcesyjnych.

Uchwałę w tej sprawie przyjęła w środę większością 27 do 13 głosów przy dwóch wstrzymujących się Rada Kantonów czyli izba mniejsza szwajcarskiego parlamentu.

Na mocy uchwały rząd Szwajcarii poinformuje UE, że jej wniosek o negocjacje akcesyjne z 1992 roku utracił moc i należy go uważać za wycofany – oświadczył minister spraw zagranicznych Didier Burkhalter. Dodał, że jednocześnie zadeklaruje się zdecydowaną wolę Szwajcarii, by kontynuować i odnowić dwustronną współpracę z UE.

Z inicjatywy narodowo-konserwatywnej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) Rada Narodowa czyli izba większa parlamentu uchwaliła w marcu znaczną większością głosów wycofanie wniosku akcesyjnego. Stał się on bezzasadny już w grudniu 1992 roku, gdy w referendum Szwajcarzy wypowiedzieli się przeciwko przystąpieniu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co byłoby pierwszym krokiem w kierunku pełnego członkostwa w UE.

za polskieradio.pl/PAP, to