Swoim życiem dawała dowody miłości (Aspekt Polski nr 208)

Jak co roku w drugą niedzielę maja, do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej przybyli Jej czciciele z całej archidiecezji łódzkiej. Pielgrzymka odbywa się w związku z rocznicą urodzin Sługi Bożej i gromadzi wiernych nie tylko z okolicznych miejscowości, ale i odległych miejsc. Każdego roku szczególne zaproszenie do udziału w pielgrzymce kierowane jest do określonej grupy wiernych.

W tym zaproszenie to zostało skierowane do ludzi młodych, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 r. Wielu z nich przybyło do Parzna w koszulkach „Łodzi Piotrowej”, inicjatywy, w ramach której do Światowych Dni Młodzieży skupiają się młodzi z archidiecezji łódzkiej.

Uczestników pielgrzymki powitał proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Parzna, ks. Tomasz Owczarek, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla kultu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Centralną częścią pielgrzymki była Msza święta, której przewodniczył Ks. Bp Marek Marczak, wyświęcony kilka tygodni temu nowy biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, który wygłosił także homilię. Ks. Bp Marczak w kazaniu nawiązał do niedzielnego Słowa Bożego traktującego o miłości: Usłyszeliśmy, że Bóg jest miłością i każdy, kto miłuje zna Boga – mówił Ksiądz Biskup, ale przez brak miłości zamykamy się na Boga. Ks. Bp Marczak podkreślał jednak, że fakt, że Bóg jest miłością nie oznacza, że miłość jest Bogiem, a w naszych czasach wielu ludzi tak sądzi i tak postępuje. Ks. Bp Marczak zaznaczył, że człowiek potrzebuje miłości na każdym etapie życia i w każdym wieku. Podkreślił jednak, że trzeba umieć kochać i kochać mądrze, ponieważ możemy kochać się w sposób, który się może Bogu nie podobać. Drogowskazem jest tutaj właśnie przykazanie miłości, bo jak – jak zaznaczał Ksiądz Biskup – miłości nie można nakazać, a trzeba kochać tak, jak w przykazaniu abyście się wzajemnie miłowali, jak On was umiłował. Taka powinna być właśnie nasza miłość: ofiarna, wymagająca, zdolna do poświęceń.

W tym kontekście Ks. Bp Marczak wspomniał Sługę Bożą Wandę Malczewską: Ona swoim życiem dawała dowody miłości do Boga i drugiego człowieka. Przypominając słowa Świętego Jana Pawła II na temat Wandy Malczewskiej, dodał, że młodzież może znaleźć w Niej przykład, w jaki sposób dawać dowody miłości dla siebie i drugiego człowieka, bowiem prawdziwa miłość domaga się poświęcenia, domaga się działania, nie można kochać nic nie robiąc.

Na zakończenie Pasterz Kościoła łódzkiego podkreślił, że mamy obowiązek kochać, każdy chciałby żyć miłością, ale potrzebna jest Boża pomoc i drogowskaz, trzeba pamiętać o ofierze i poświęceniu. (…) Potrzebujemy pomocy od Boga, abyśmy nie zamienili Boga, który jest miłością na miłość do rzeczy czy spraw, które staną się dla nas Bogiem.

Proboszcz parafii, ks. Tomasz Owczarek zaprezentował nowe inicjatywy, wykraczające zasięgiem poza parafię, jak kwartalnik poświęcony osobie i posłannictwu Wandy Malczewskiej „Echo z Parzna”, skupiający grupę czcicieli Sługi Bożej, w tym naszych kolegów redakcyjnych z Mirosławem Orzechowskim na czele, kierującym przygotowaniem kwartalnika „Echo…” nawiązuje do pisma, którego jedno wydanie ukazało się w latach trzydziestych. Na tegoroczną pielgrzymkę ukazał się już trzynasty numer pisma. Ks. proboszcz Owczarek mówił też o stronie internetowej parafii oraz kamerze zamieszczonej w kościele, która pozwala na „wirtualną” obecność w kościele oraz o wydaniu obrazka Wandy Malczewskiej z modlitwą za wstawiennictwem Sługi Bożej. Zachęcał też do odwiedzenia Muzeum Modlitewnika Polskiego.

Po Mszy Świętej pielgrzymi, z Ks. Biskupem Marczakiem na czele, udali się do krypty, by modlić się przy grobie Wandy Malczewskiej.

Całą uroczystość uświetniła swoją obecnością, jak co roku, orkiestra strażacka, o blisko 100-letniej historii, z pobliskiego Magdalenowa oraz poczty sztandarowe: Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Żytnie oraz OSP w Strzyżewicach.

Po zakończeniu liturgii, na wszystkich pielgrzymów czekał tradycyjny już poczęstunek – ciepła kawa i herbata oraz wspaniałe ciasta przygotowane przez gospodynie z Parzna i okolicznych miejscowości.

15 maja, w dzień urodzin Wandy Malczewskiej, na Szkole Podstawowej w Parznie, której jest patronką, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Czcigodnej Słudze Bożej, ufundowaną przez prof. Marię JanikCzachor z rodziną.

***

Modlitwa za przyczyną Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej
Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim. Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Jezusa w Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu. Napełnij nasze serca miłością do ojczyzny i odpowiedzialnością za Kościół Święty. Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć w potrzebujących, tak jak Ty zawsze to czyniłaś.

Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy, racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami i wywyższyć na ołtarze.

Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym, otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych, dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

IWONA KLIMCZAK