Święty Stanisław Biskup i Meczennik

SwStanisławDziś obchodzimy uroczystość Św. STANISŁAWA, Biskupa I Męczennika, głównego Patrona Polski. Święty Stanisław jest także Patronem archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji kieleckiej, płockiej, sandomierskiej, świdnickiej i tarnowskiej.

Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został Biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.

Uroczystość Św. Stanisława przypomina nam, że tożsamość Polski i Polaków budowała się na męczeństwie licznych Świętych. Stanisław, to kolejny Święty, który przypomina nam, Polakom przełomu wieków, że w każdej dobie diabeł walczy w ten sam sposób z Bogiem, z Jego prawem i z Kościołem. Przydałby się nam dzisiaj taki bezkompromisowy Święty.

za brewiarz.pl/r