Święcenia biskupie Księdza Marka Marczaka

KonsekracjaAbpMJ„Powstań, Księże Biskupie Marku, i dawaj świadectwo o Światłości”- te słowa, do nowo wyświęconego biskupa Marka Marczaka, podczas sakry biskupiej, skierował Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki- Główny Szafarz święceń.

https://youtu.be/RC08qgBG8Ek

Święcenia Biskupie Księdza Marka Marczaka odbyły się 11 kwietnia 2015 roku o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Współkonsekratorami byli: Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Abp Władysław Ziółek – Emerytowany Arcybiskup Łódzki.

Przed przyjęciem święceń ksiądz Marek Marczak złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności Papieżowi i jego następcom. Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce odczytał nominację Stolicy Apostolskiej.

Abp Marek Jędraszewski w homilii zwrócił uwagę na biskupie zawołanie „Dominus lux mea”, czyli „Pan światłem moim”, pochodzące z Psalmu 27. „Na przekór oświeceniowej tradycji, według której człowiek powinien kierować się jedynie światłem własnego rozumu, a także na przekór współczesnej kulturze, która każe człowiekowi powodować się tylko własnymi emocjami, swym biskupim zawołaniem pragniesz, Drogi Księże Biskupie Marku, głosić wobec wszystkich, że jedynie Chrystus jest „światłością świata” i że tylko ten, kto idzie za Nim, „nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” – mówił Ksiądz Arcybiskup.

https://youtu.be/m_xW5YSdd8k

Metropolita Łódzki zwrócił się do biskupa- nominata Marka Marczaka z apelem, by niósł światło Chrystusa wszystkim i wszędzie: „Niech się zatem nie trwoży Twoje serce, ani się nie lęka! Nie bój się nieść Chrystusa wszędzie i przyczyniać się do tego, aby właśnie Jemu otwierano granice współczesnych „systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju!”

KonsekracjaEwanAbp Jędraszewski życzył nowemu biskupowi , by przyjmując biskupią mitrę jako znak zobowiązania, „zawsze jaśniał nad nim blask osobistej świętości”. „Powstań, Biskupie Marku, weź w swe dłonie biskupi pastorał i jak prawdziwy i nieugięty pasterz: Idź! Idź do tych, którzy spełniają „wymagania prawdy” i których uczynki zostały dokonane w Bogu, i dlatego nie boją się zbliżać się do światła. Idź może jeszcze bardziej do tych, którzy ciągle jeszcze znajdują się w „cienistej krainie śmierci”. Niech dzięki Twemu głoszeniu Ewangelii ujrzą światło wielkie, niech na skutek Twego świadectwa życia wzejdzie dla nich światło Chrystusa. Idź z miłością zwłaszcza do biednych i zagubionych, do tych, których nie chcą dostrzec możni tego świata, do tych, którzy tak często są określani pogardliwym mianem społecznego marginesu i patologią, a z którymi zechciał utożsamić się nasz pełen miłosierdzia Pan”- mówił Metropolita Łódzki.

Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup zapewnił nowego biskupa o modlitwie i złożył mu życzenia: „Wiedz, na koniec, że wszyscy zebrani w tej dostojnie Katedrze Łódzkiej, jak również liczni wierni naszej Archidiecezji modlą się dzisiaj o to, aby do końca Twego apostolskiego posługiwania Ludowi Bożemu sam Pan był Twoim światłem. Modlą się o Twoją wierność wobec Tego, który Cię wezwał i wybrał. Modlą się o to, abyś zawsze był godny biskupiego pierścienia, znaku Twych szczególnych zaślubin z Kościołem, pierścienia, który wielu ludzi będzie chciało ze czcią ucałować, być może niekiedy ku Twojemu skrępowaniu i zawstydzeniu. Powstań i idź, Drogi Księże Biskupie Marku! Bądź mężnym pasterzem Kościoła, który jest naszą Matką, który Cię zrodził do życia wiecznego i który oczekuje, abyś stał się jego chlubą!” – zakończył Łódzki Pasterz.

Po homilii nastąpił obrzęd złożenia przyrzeczeń przez elekta. Było to publiczne wyrażenie woli przyjęcia posługiwania wypływającego ze święceń biskupich. Następnie podczas Litanii Błagalnej, gdy elekt padł na twarz i leżąc krzyżem, wyrażał całkowite oddanie się Chrystusowi, wierni i zgromadzeni kapłani upraszali łaski i pomoc przez wstawiennictwo świętych, którzy zrealizowali w swoim życiu wezwanie Ewangelii.

Po zakończeniu Litanii nastąpił najważniejszy i najistotniejszy moment całej celebracji – chwila święceń. Arcybiskup Metropolita w milczeniu, gestem nałożenia rąk na głowę elekta, włączył go w najwyższe kapłaństwo samego Chrystusa i udzielił mu mocy Ducha Świętego. Po Księdzu Arcybiskupie wszyscy obecni biskupi włożyli ręce na wybranego. W ten sposób dali wyraz swej woli przekazania Ducha temu, który stanie się wraz z nimi współpracownikiem Winnicy Pańskiej. Nałożenie rąk – to gest wykonywany już przez Apostołów i oznacza przekazanie świętej władzy kapłańskiej oraz szczególne poświęcenie osoby Bogu.

Po nałożeniu rąk nastąpiła uroczysta modlitwa święceń. Wzywa ona Ojca wszechmogącego – źródło wszelkich łask, aby wylał na wybranego moc Ducha Świętego, który włada i kieruje. Bóg dał Go swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś przekazał Go świętym Apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół na cześć i chwałę Bożego imienia. W czasie całej modlitwy święceń nad głową elekta trzymana była otwarta księga Ewangelii. Oznacza to, że wierne głoszenie słowa Bożego stanowi jedno z głównych zadań biskupa.

Następnie Arcybiskup Jędraszewski namaścił olejem Krzyżma świętego głowę nowo wyświęconego. Tak jak niegdyś Bóg znalazł Dawida, swojego sługę i namaścił go świętym olejem, tak również i dzisiaj, wybiera i namaszcza konkretnego sługę do pełnienia posługi biskupiej. Pragnie już odtąd być przy nim i go umacniać. Od tego momentu z nim Jego wierność i łaska, a w Jego imieniu jego moc wywyższona.

KonsekracjaPiuskNowy Biskup otrzymał od Metropolity Łódzkiego księgę Ewangelii. Zwróci się do niego tak, jak niegdyś św. Paweł Apostoł wołał do Tymoteusza. To Ewangelia, która jest znakiem nadziei dla współczesnego świata, będzie stanowić program całego życia duchowego i wszelkich zajęć duszpasterskich nowego biskupa, a w szczególności głoszenia słowa Bożego.

Nowo wyświęcony biskup otrzymał też pierścień – znak wierności. Ma stać się zatem apostołem miłości i promotorem czystości, aby budować wśród wiernych relacje wzajemnego szacunku i poważania
Mitra, którą otrzymał nowy biskup jest liturgicznym nakryciem głowy każdego biskupa. Ma przypominać o obowiązku świętości, aby upodabniać się do Chrystusa i ukazywać Go innym. Jej symbolika mówi, iż biskup jest poświęcony dla Pana.

Biskup jest pasterzem, jest przewodnikiem, prowadzącym swą trzodę do zbawienia. Ważnym więc znakiem pasterskiego urzędu biskupa staje się przekazanie pastorału.

Arcybiskup Metropolita Łódzki przekazał pocałunek pokoju nowo wyświęconemu. Jest to znak, że łączy ich wspólna więź duchowa kapłaństwa Chrystusowego. Po Arcybiskupie Metropolicie tak samo uczynili wszyscy obecni biskupi na znak włączenia nowo wyświęconego do stanu episkopatu i przyjęcia go przez tę społeczność.

W uroczystej Sakrze biskupiej uczestniczyli liczni goście z kraju i zagranicy. Obecny był abp Konrad Krajewski Papieski Jałmużnik pochodzący z archidiecezji łódzkiej, obecni byli też przedstawiciele Episkopatu Polski oraz przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich.

Na zakończenie Biskup Marek Marczak podziękował wszystkim za przybycie i dotychczasowe wsparcie oraz modlitwę. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności skierował do swoich rodziców.

https://youtu.be/BUCmt2vyTUM

Po Mszy Świętej licznie zgromadzeni rodzina, przyjaciele i wierni składali życzenia i gratulacje nowemu biskupowi.


Bp Marek Marczak jest obecnie sto pięćdziesiątym i jednocześnie najmłodszym polskim biskupem.