Seria kontroli w stołecznym ratuszu

ratuszAgenci CBA sprawdzają decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie, badają prawidłowość działania systemu wagowego odbioru odpadów w MPO i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz analizują informacje dotyczące realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur w ratuszu – czytamy w odpowiedzi na pytania Onetu dotyczące serii kontroli w stołecznym ratuszu. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, chodzi m.in. o dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, który takiego oświadczenia majątkowego nie złożył.

O wkroczeniu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Urzędu m.st. Warszawy poinformowało dziś radio RMF FM. Udało nam się potwierdzić te doniesienia w samym Biurze.

„Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA wszczęli w Urzędzie m.st. Warszawy kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy w latach 2010-2016. Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących nieruchomości m.in. w dzielnicy Śródmieście” – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania przesłanej przez Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Agenci wystąpili do stołecznego ratusza o pisemną informację dotyczącą realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur. Jak mówi się nieoficjalnie, chodzi m.in. o obecnego dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, który takiego oświadczenia nie złożył, tłumacząc to tym, że nie podejmuje decyzji administracyjnych. Robią to natomiast jego zastępcy. Sprawa od pewnego czasu budzi kontrowersje także dlatego, że ów dyrektor prowadzi własną firmę doradczą. Sprawa wielokrotnie stawała na sesji Rady Warszawy.

To nie wszystko. – Delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź–Bałuty prowadzi śledztwo, w którego zakres wchodzi m.in. wątek wdrożenia w MPO w Warszawie systemu wagowego, wraz z transmisją danych, obejmującego flotę pojazdów do odbioru odpadów. Zadaniem tego systemu jest zbieranie informacji wagowych, służących następnie do obciążania Urzędu m.st. Warszawy fakturami za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Agenci CBA badają prawidłowość działania systemu po stronie MPO w Warszawie i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy i tym samym naliczania wynagrodzenia dla podmiotów realizujących wywóz odpadów – czytamy w dalszej części przesłanego nam oświadczenia.

Jak informują funkcjonariusze Biura, w toku śledztwa zabezpieczono dane informatyczne dotyczące wywozu odpadów oraz ich tonażu i dokumenty związane z rozliczaniem podmiotów świadczących usługi zbiórki odpadów. Do sprawy wrócimy.

za onet.pl