Rosja zawiesiła swój udział w PACE do końca 2015 roku

RosjaPACERosyjska delegacja na czele z przewodniczącym komisji Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych Aleksiejem Puszkowem zawiesiła swój udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) co najmniej do końca 2015 roku – napisał parlamentarzysta na Twitterze.

PACE jest ważnym organem współpracy międzyparlamentarnej, jednym z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zgromadzenie rozpatruje kwestie związane z problemami współczesnego społeczeństwa i różnymi aspektami polityki międzynarodowej. Decydujący głos posiada 47 krajów.

Przedstawiciele PACE pozbawili Rosję prawa głosu.
Profilowy komitet ds. monitoringu PACE poparł poprawkę do projektu rezolucji, pozbawiającą rosyjską delegację prawa głosu i prawa reprezentacji w kierujących organach zgromadzenia.

Za tą poprawką opowiedziało się 35 członków komisji, a przeciwko – 34 – poinformował.

W poniedziałek grupa deputowanych zakwestionowała pełnomocnictwa rosyjskiej delegacji, po czym sprawa została przekazana do rozpatrzenia profilowej komisji monitoringowej PACE, której posiedzenie odbyło się we wtorek rano.

za ruvr.ru