Poniedziałek Wielkanocny

Trwamy w wielkiej radości, że oto nasz Zbawiciel, po tak okrutnej Męce na krzyżu, wczoraj zmartwychwstał i tym samym pokonał śmierć, narodził się do nowego życia. Dziś – w Poniedziałek Wielkanocny – w Ewangelii usłyszymy, że Chrystus ukazał się niewiastom, które pospiesznie oddalały się od Grobu Pańskiego, by oznajmić uczniom Jezusa, że Pan zmartwychwstał.

 

Ewangelista Mateusz napisał: „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”  (Mt 28, 9-10). To krótkie, ale jakże wymowne spotkanie niewiast ze Zbawicielem pokazuje nam, jak wielką wiarą i miłością kobiety darzyły Jezusa. Jest to także dla nas przykład byśmy tą piękną i radosną nowinę nieśli innym. Chrystus, który przeszedł przez śmierć do życia, wychodzi naprzeciw niewiastom, naprzeciw każdego z nas i dla wszystkich jednakowo jest miłosierny.