Polacy z AWPL-ZChR weszli do litewskiego Sejmu

awspZakończyły się wybory parlamentarne na Litwie. Po pierwszej rundzie wyborów Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin zdobyła siedem mandatów poselskich, pięć z listy krajowej (zdobyto około 70 tysięcy głosów, czyli 5,8 procent w skali kraju) i dwa w okręgach jednomandatowych, już w pierwszej rundzie. To o jeden więcej niż cztery lata temu w 2012 roku, gdy było ich wówczas sześć. Do zdobycia ósmego mandatu zabrakło zaledwie jednego procenta w okręgu niemenczyńskim, gdzie Rita Tamasuniene zdobyła 49 procent głosów i na pewno wygra w drugiej rundzie. Tym samym partia potwierdziła stabilnie wysoką pozycję na litewskiej scenie politycznej.

Za dwa tygodnie odbędzie się druga runda wyborów w okręgach jednomandatowych. W trzech z nich AWPL-ZChR będzie mieć swoich przedstawicieli, którzy mają duże szanse na wygraną. To wielkie osiągnięcie, zważywszy na to, że w wyborach tych mieliśmy do czynienia ze szczególnie nieprzychylną sytuacją i dziwnymi incydentami wyborczymi.

W trakcie głosowania dochodziło do przerywania połączeń internetowych pomiędzy komisjami, a internetowy system zliczania głosów popełniał proste błędy arytmetyczne przy zliczaniu i podawaniu sumy głosów oddanych w komisjach oraz poprzez pocztę. Mimo tych błędów, system informatyczny uznawał wyniki za prawidłowe. Zadziwiające jest też to, że w obecnych wyborach, w przeciwieństwie do wyborów z poprzednich lat, nie skorzystano z usług firm badania opinii publicznej, podających wyniki tzw. exit pools.  W ten sposób wyeliminowano niezależne, renomowane zachodnie firmy sondażowe z obiektywnego procesu informacji wyborczej. Jedynie AWPL-ZChR zwróciła uwagę na ten zaskakujący i przedziwny fakt. Wspomnieć też należy o skoordynowanej, przedwyborczej medialnej nagonce na AWPL-ZChR i zamówionych artykułach wymierzonych w tę partię.

Pomimo tych działań osiągnięty wynik w wyborach parlamentarnych jest kolejnym wielkim sukcesem polskiej wspólnoty na Litwie i mniejszości narodowych ją popierających. Nie ma drugiej tak dobrze zorganizowanej polskiej społeczności polonijnej na świecie, której przewodniczy Waldemar Tomaszewski, dobry organizator, posiadający wrodzony zmysł polityczny, a w wyborach też szef głównego sztabu wyborczego. AWPL – ZChR pomimo tak niesprzyjających warunków, odniosła znaczące sukcesy wyborcze. Stało się to możliwe dzięki wielkiej determinacji, jedności i wierności zasadom, które cechują Polaków na Litwie.

We wtorek o godzinie 15.00 w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie odbędzie się Msza Święta w intencji wszystkich osób zaangażowanych w kampanię wyborczą AWPL-ZChR: kandydatów, członków komisji wyborczych, obserwatorów, członków sztabów wyborczych wszystkich szczebli oraz wszystkich wyborców AWPL-ZChR. „Będziemy dziękowali Bogu, że dał nam determinację i siłę w przeprowadzeniu szerokiej i uczciwej kampanii wyborczej” – powiedział lider   AWPL – ZChR Waldemar Tomaszewski.

Informacja Biura Prasowego AWPL-ZChR
Wilno, 10 października, godz. 7.19.

Po wyborach oświadczenie wydał Przewodniczący AWSP-ZChR, Waldemar Tomaszewski:

Drodzy Rodacy!

Dobiegła końca batalia w wyborach parlamentarnych Republiki Litewskiej. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poparli nas oddając swoje głosy na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Szczególne podziękowania chciałbym przekazać tym, którzy pracowali na nasz wspólny sukces: członkom komisji wyborczych, obserwatorom, popierającym nas organizacjom społecznym, członkom i aktywistom sztabów wyborczych, ludziom znanym i nieznanym, którzy wykonywali ogromną pracę.

Zwracam się do wszystkich obywateli ze słowami wdzięczności za okazane zaufanie i wiarę w nasze wspólne zwycięstwo. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jednocząca wszystkich ludzi dobrej woli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin cieszy się szerokim poparciem, że ludzie wysoko cenią jej pryncypialną i uczciwą działalność w imię wartości chrześcijańskich. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by sprostać waszemu zaufaniu.

W jedności nasza siła!
W imieniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR,
Przewodniczący Waldemar Tomaszewski

2016-10-10

Kandydaci Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w okręgach jednomandatowych

Kowno
Okręg Wyborczy Dainavos – Aleksandr Fiodorow, radny Samorządu m. Wilna

Kłajpeda
Okręg Wyborczy Baltijos – Tamara Szuklina, członek Zarządu Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Rosyjskich m. Kłajpedy
Okręg Wyborczy Marių – Irina Rozowa, wiceprzewodnicząca partii „Aljans Rosjan”, członek sejmowego Komitetu Zdrowia
Okręg Wyborczy Pajūrio – Andriej Kugmerow, radny Samorządu m. Kłajpedy
Okręg Wyborczy Danės – Oleg Marinicz, przedsiębiorca, były głównodowodzący marynarki wojennej Litwy

Wilno
Okręg Wyborczy Nowa Wilejka – Wanda Krawczonok, wiceprzewodnicząca partii AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów
Okręg Wyborczy Ponary – Romualda Poszewieckaja, radna Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Nowe Miasto – Artur Ludkowski, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Stare Miasto – Tadeusz Ławrynowicz, inżynier Wileńskiej Zajezdni Autobusowej
Okręg Wyborczy Antokol – Tadeusz Andrzejewski, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego
Okręg Wyborczy Żyrmuny – Renata Cytacka, starosta frakcji AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna
Okręg Wyborczy Fabianiszki – Rafael Muksinow, wiceprzewodniczący krajowej organizacji społecznej „Rosyjskie Zgromadzenie Litwy”, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Szeszkinia – Zbigniew Maciejewski, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Justyniszki – Danuta Narbut, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich m. Wilna
Okręg Wyborczy Karolinki – Edyta Tamošiūnaitė, radna Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Leszczyniaki – Jarosław Kamiński, radny Samorządu m. Wilna
Okręg Wyborczy Werki – Grzegorz Sakson, radny Samorządu m. Wilna

Auksztota
Wisagińsko-Jezioroski Okręg Wyborczy – Dmitrij Ikonnikow, radny Samorządu m. Wisaginia
Okręg Wyborczy Nalšios (rejony święciański i ignaliński) – Zbigniew Jedziński, wiceprzewodniczący partii AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Ekonomiki
Malacko-Szyrwincki Okręg Wyborczy – Rasa Tamošiūnienė, radna Samorządu Rejonu Szyrwinckiego

Żmudź
Okręg wyborczy Kelmė – Laimutė Burbienė, przedsiębiorca

Dzūkija
Łoździejsko-Druskienicki Okręg Wyborczy – Rokas Dailidė, przedsiębiorca

Wileńszczyzna
Niemenczyński Okręg Wyborczy – Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, członek sejmowego Komitetu Budżetu
Solecznicko-Wileński Okręg Wyborczy – Leonard Talmont, członek sejmowego Komitetu Praw Człowieka
Miednicki Okręg Wyborczy – Czesław Olszewski, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego
Trocko-Jewski Okręg Wyborczy – Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL
Orańsko-Trocki okręg wyborczy – Maria Pucz, wicemer Samorządu Rejonu Trockiego
Koszedarsko-Elektreński Okręg Wyborczy – Ewelina Sołowjowa, nauczycielka języka litewskiego