Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji

SejmRozpoczęło się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu VIII kadencji. Nowo wybrani posłowie składają ślubowanie. Na początku głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Polacy opowiedzieli się za zmianą – stwierdził. Zaapelował także o wzajemny szacunek. – Prosiłbym, żeby pewne granice debaty nie były przekraczane. Bardzo o to proszę. Żeby nie było tak, że ktokolwiek będzie wychodził z tej izby z poczuciem, że został obrażony – mówił. Wystąpienie Dudy zakończyła burza oklasków.Po prezydencie głos zabrał marszałek senior Kornel Morawiecki.

Już wcześniej marszałek Morawiecki poinformował, że po przemówieniu prezydenta i ślubowaniu zostanie ogłoszona przerwa w posiedzeniu Sejmu, podczas której premier Ewa Kopacz wraz z całym rządem pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na kurtuazyjne spotkanie z prezydentem.
O godz. 17 prezydent otworzy pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji. Poza głową państwa zaproszeni na nie zostali również: byli prezydenci i premierzy, marszałkowie Sejmu poprzednich kadencji, przedstawiciele organów państwowych takich jak NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów, a także korpus dyplomatyczny.