Pielgrzymka katechetów do Parzna

ParznoW sobotę 20 czerwca br. katecheci z Archidiecezji Łódzkiej udali się z pielgrzymką do Parzna. Na progu wakacji, u grobu czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej, składali swoje podziękowania za mijający rok szkolny i katechetyczny.Pielgrzymce przewodniczył ks. prałat Jarosław Pater wraz ze współpracownikami z Wydziału Katechetycznego. Pielgrzymi zostali gorąco powitani przez proboszcza parafii i kustosza sanktuarium ks. kanonika Tomasza Owczarka.

Najważniejszą częścią pielgrzymki była Eucharystia podczas której, obok osobistych intencji, zebrani modlili się między innymi w intencji ks. Abp seniora Władysława Ziółka obchodzącego swoje jubileusze, ale też w intencji śp. Anny Sielskiej, długoletniej katechetki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku, którą Bóg powołał do siebie w pełni sił twórczych. Na zakończenie Mszy św. katecheci dziękowali i gratulowali swojemu przełożonemu, albowiem ks. Jarosław Pater obchodził właśnie swój jubileusz 25–lecia kapłaństwa.

Po Mszy świętej dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego ks. dr Kazimierz Dąbrowski wygłosił konferencję na temat wizji mistycznych sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Przytaczane słowa Chrystusa z tych objawień, stanowiły znakomite zwieńczenie zgromadzenia Eucharystycznego, stając się okazją do trwania w dziękczynieniu.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Modlitewnika Polskiego. Ten moment podkreślał i uwypuklał przesłanie tegorocznej pielgrzymki – spotkania u grobu Tej, która jest dla nas wzorem katechetki, świeckiej apostołki, szerzycielki oświaty i krzewicielki polskości. To dzięki takim jak Ona siłaczkom chłopi poczuli się Polakami i po latach obronili wiarę i Ojczyznę w czasie wojny z bolszewickim najazdem.

Przyszedł wreszcie i czas na agapę – wspólny posiłek zorganizowany przez gościnnego ks. proboszcza, a serwowany przez sympatyczne grono parafian. Dzielono się w małych grupach chlebem, ale też radościami i doświadczeniami z pracy, planowano wspólne działania.

Ostatnim akordem pielgrzymki była koronka do Miłosierdzia Bożego odmówiona w krypcie czcigodnej Wandy.
Bogu dzięki za to spotkanie.

za archidiecezja.lodz.pl/Władysław Adam Woźniak