Październikowy „Aspekt Polski”

Ukazało się paźdiernikowe wydanie miesięcznika „Aspekt Polski”. Piszemy w nim o I Łódzkim Kongresie Świętej Faustyny, Świętym Janie Pawle II, a także o wielu problemach społecznych Łodzi, Polski i świata. „Aspekt Polski” wkrótce do pobrania…