Paweł Jaszczak, Życie w pełni poświęcone Bogu

205m2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku Dzień ten obchodzony jest w sposób szczególny, bowiem Papież Franciszek ustanowił obecny rok liturgiczny Rokiem Życia Konsekrowanego.

Osoby konsekrowane: zakonnice, zakonnicy, świeckie osoby konsekrowane są ważną częścią Kościoła i szczególnymi świadkami wiary, którzy poświęcają dla wiary życie, przyjmując powołanie, jakim obdarzył je Pan Bóg.

Trudno wyobrazić sobie Kościół – piszą Biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski – bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do tchnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały się wydatnie do odnowy Kościoła”.

Biskupi podkreślają współczesne znaczenie ślubów, składanych przez osoby zakonne: Wymiar proroczy mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Osoby konsekrowane, które żyją skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są (…) znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, (…) świadczą o możliwości budowania społeczeństwa bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także wobec ubóstwiania demokracji, w której większość zawsze miałaby mieć rację. Natomiast radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że „Bóg sam wystarczy”, jak mawiała św. Teresa z Avila.

Biskupi podkreślają też szczególną zbieżność Roku Życia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie: „zarówno wspólnoty zakonne, jak i rodziny chrześcijańskie są przestrzeniami ewangelizacji. Charyzmaty zakonne i charyzmat życia rodzinnego nie są konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. (…) Doświadczenie zdrowych, opartych o żywą wiarę relacji ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa, staje się niejednokrotnie fundamentem dojrzałego, hojnego życia konsekrowanego. Z drugiej strony wiele osób konsekrowanych podejmuje modlitwę, pracę duszpasterską i apostolską właśnie na rzecz rodziny”.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki odprawił w łódzkiej bazylice katedralnej Mszę święta w intencji osób konsekrowanych.

Ks. Abp Jędraszewski w homilii podkreślił, że w swoje święto osoby życia konsekrowanego odkrywają na nowo swoje powołanie i tę prawdę, że są z Kościoła i dla Kościoła. Ksiądz Arcybiskup prosił, by zakonnicy byli świadkami miłości i by byli dla świata znakiem nadziei, znakiem pokazującym, że nasza ojczyzna jest w niebie i że to właśnie tam powinny dążyć wszystkie nasze myśli i działania oraz zaapelował o modlitwę o powołania do życia w pełni poświęconego Bogu, do życia w wierności aż do końca.

Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, pełnią lub pełniły swoją posługę w większości krajów świata. XIX Dzień Życia Konsekrowanego wpisuje się on w ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”, rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 r., a zakończy się 2 lutego 2016 r.