O świętym związku kobiety i mężczyzny

206bNa zakończenie 368. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w dniach 11 i 12 marca 2015 r., z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. Abp. Celestino Migliore oraz Biskupów z trzynastu konferencji biskupów, m.in. z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy (katolickiej i greko-katolickiej), Rosji, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Danii i Czech, omawiano znaczenie rodziny w życiu Kościoła, perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawniczej. Biskupi podkreślili konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin i zapewnienia opieki duszpasterskiej żyjącym w związkach niesakramentalnych.

Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się w przeddzień drugiej rocznicy wyboru Papieża Franciszka. Ojciec Święty jest dla Kościoła darem i nadzieją. Pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego.

W związku ze zbliżającym się Zwyczajnym Synodem Biskupów w Rzymie, Biskupi polscy podkreślili po raz kolejny znaczenie sakramentu małżeństwa i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślili też, że należy rozwijać duszpasterstwa rodzin, aby umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny.

Odnosząc się do kwestii Komunii św. dla osób żyjących poza małżeństwem sakramentalnym, podnoszonej ostatnio w kontekście synodu biskupów o rodzinie, Episkopat Polski zaznacza, że z tradycji i nauczania Kościoła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają się możliwości Komunii świętej. Jednocześnie Biskupi podkreślają, że żyjącym w takich związkach należy zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać we wspólnocie Kościoła, ta opieka winna także obejmować dzieci narodzone z tych związków, które maja prawo do pełnego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła.

Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac ministerialnych i parlamentarnych. Zdaniem Konferencji Episkopatu Polski, prawodawca – forsując ustawę o in vitro w formie skrajnie liberalnej – nie dostrzega wartości życia ludzkiego w okresie embrionalnym, które traktuje przedmiotowo i instrumentalnie. Biskupi przypominają, że autentyczne i obiektywne dobro człowieka wyklucza jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozaustrojowego, która uwłacza godności tak rodziców, jak i poczętych dzieci. Krytykując wolny dostęp do środków wczesnoporonnych, Biskupi przestrzegają, że obrót tymi środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia.

Konferencja Episkopatu Polski wyraziła głębokie ubolewanie wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan w różnych miejscach na świecie, apelując o solidarność z prześladowanymi i głośno wypowiedziany sprzeciw.

Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, Biskupi apelują o modlitwę za naszych Braci Ukraińców i o pomoc dla nich. Pamiętamy, że kiedy my walczyliśmy o wolność, Europa nam pomagała. Dziś – pomagając Ukrainie – mamy okazję choć w części spłacić ów dług. Podkreślono, że wsparcie potrzebującym na Ukrainie niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Biskupi apelują, by do akcji pomocy włączały się parafie. Ponadto piąta niedziela Wielkiego Postu, 22 marca br., obchodzona będzie jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

Księża Biskupi wysłuchali też relacji z przygotowań do pielgrzymki duchowieństwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, która odbędzie się 29 kwietnia br. W okresie II wojny światowej w nieludzkich warunkach przebywało w Dachau m.in. blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich z Polski, wśród nich bł. Bp Michał Kozal. Ponad połowa z nich zginęła męczeńską śmiercią.

Na zakończenie Biskupi udzielili błogosławieństwa kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach oraz biorącym udział w nabożeństwach wielkopostnych.

Komunikat podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce.