Nowa data wyborów prezydenckich 2020: kiedy odbędzie się głosowanie? Kiedy zostanie wyznaczony termin?

Nowa data wyborów prezydenckich to 12 lipca, czy może końcówka czerwca? Termin głosowania poda marszałek Sejmu Elżbieta Witek po ewentualnym ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego. Według nieoficjalnych informacji mediów najbardziej prawdopodobna jest opcja organizacji wyborów właśnie za ok. dwa miesiące. Sprawdzamy, co więcej wiadomo nt. nowej daty wyborów. Nowa data wyborów prezydenckich zostanie wyznaczona, bo głosowanie zaplanowane na 10 maja nie dojdzie do skutku. Oficjalnie ogłosiła to PKW w komunikacie wydanym 7 maja.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zostały zawieszone kompetencje PKW w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. To sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe – karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.
Nowa data wyborów prezydenckich 2020: kiedy zostanie wyznaczona?

Nową datę wyborów poda marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nastąpi to po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez SN nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia. Marszałek Sejmu na ogłoszenie swojej decyzji ma 14 dni. Wybory mogą się odbyć do 60 dni po tym, jak Elżbieta Witek poda ich nową datę.

Nowa data wyborów prezydenckich 2020: kiedy odbędzie się głosowanie?
Jak nieoficjalnie podała 300Polityka, wybory prezydenckie mogą się odbyć 12 lipca 2020.
za RadioZet