NIK: przez zaniedbania władz Polska nie ma gazoportu

nikPolska wciąż nie może uruchomić gazoportu w Świnoujściu, odbierać dostaw skroplonego gazu i przesyłać go po regazyfikacji do odbiorców, bo spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą inwestycją, nieprawidłowo realizowały część swoich zadań – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli w druzgocącym dla rządzących raporcie nt. budowy gazoportu.

Nadzór nad procesem budowy terminalu LNG ze strony właściwych ministerstw okazał się niewystarczający. W efekcie gazoport w Świnoujściu nie został oddany do użytkowania w terminach wyznaczonych umowami,  tj. do końca 2014 r., czyli w terminie gdy miały rozpocząć się dostawy gazu LNG dla PGNiG SA, a to z kolei grozi utratą środków UE, wykorzystanych do współfinansowania inwestycji.

NIK stwierdza, że spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG realizowały swoje zadania niezgodnie z przyjętym harmonogramem. Dwa z czterech zadań inwestycyjnych (Terminal LNG oraz Gazociąg Świnoujście-Szczecin) zostały znacznie opóźnione na skutek wielu nieprawidłowości, które głównie polegały na: nieskutecznym nadzorze w stosunku do wykonawców co skutkowało odstępstwami od projektu budowlanego oraz wadliwym wykonywaniem niektórych prac budowlanych przy budowie terminalu LNG, nieskutecznym egzekwowaniu prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umów.

za: Najwyższa Izba Kontroli/IKa