Nie oddamy ziemi Niemcom!

warmiamazZmiany w prawie mają uniemożliwić obywatelom Niemiec odzyskiwanie pozostawionych w Polsce nieruchomości — pisze „Rzeczpospolita”. Do tej pory do sądów trafiło już około 300 spraw z pozwów niemieckich. Przygotowania do odpowiedniej nowelizacji prawa podjął minister Jarosław Gowin.

Chodzi głównie o posiadłości należące do spadkobierców dawnych właścicieli, którzy w latach 60 XX wieku emigrowali do RFN. Niemcy, którzy upominają się o swoją własność, uważają, że decyzje, na podstawie których majątek trafił m.in. do gmin, wydane zostały z „rażącym naruszeniem prawa”.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, od wejścia Polski do Unii Europejskiej do sądów trafiło już blisko 300 spraw z pozwów niemieckich. Najwięcej roszczeń dotyczy nieruchomości na Warmii i Mazurach. W tym rejonie Skarb Państwa przejął ponad 13 tys. nieruchomości późnych przesiedleńców.

Przygotowanie odpowiednich nowelizacji prawa, które pozwolą powstrzymać te działania to plan Jarosława Gowina. Zmiany polegałyby na tym, że gmina nie mogłaby zwrócić danej nieruchomości, jeśli od jej wydania minąłby znaczny upływ czasu. Do tej pory stowarzyszenie Partia Nostra stworzyło dwie propozycje ustawodawcze, które dodatkowo ochronią samorządy przed roszczeniami ze strony Niemiec.

za onet.pl