Na rzecz lokalnej społeczności

206bMaria Wróbel, pedagog, wychowawca, społecznik, obecnie Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła Jolanta Chełmińska. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

W uroczystości wzięli udział wnioskodawcy przyznania p. Marii Wróbel Złotego Krzyża Zasługi, wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie Arkadiusz Bielecki, sekretarz Gminy Ksawerów Ireneusz Krześnicki oraz kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSCKR w Widzewie Małgorzata Fijałkowska, nie zabrakło rodziny i przyjaciół.

To wyjątkowe wyróżnienie jest uhonorowaniem długoletniej pracy społecznej pani Marii, jej wrażliwości na potrzeby innych i zaangażowania w sprawy mieszkańców. Wiele razy udowodniła, że na jej wsparcie oraz aktywność zawsze można liczyć.

Maria Wróbel jest pedagogiem, wychowawcą, społecznikiem, wieloletnim nauczycielem Zespołu Szkół CKR w Widzewie, gdzie sukcesy pedagogiczne i wychowawcze licznie potwierdzali jej uczniowie, zdobywając laury w olimpiadach wiedzy i umiejętności rolniczych na poziomie wojewódzkim i krajowym. W szkole była m.in. inicjatorką praktycznego zdobywania wiedzy przez kontakty uczniów ze specjalistycznymi gospodarstwami ogrodniczymi i rolniczymi. Organizowała udział uczniów w wystawach i targach, które prezentowały osiągnięcia szkoły i uczniów. Prowadzone przez młodzież, pod opieką pani Wróbel, prace dyplomowe i dydaktyczne stawały się pomocami naukowymi dla młodzieży szkolnej na wiele lat.

W działalności pozalekcyjnej była inicjatorką opieki nad grobami nauczycieli. Pośród wielu wychowanków zaszczepiła swoją pasję do teatru. Z Jej inicjatywy odbywały się regularne wyjazdy szkolnych grup do teatru.

Osiągnięcia pedagogiczne i wychowawcze w pracy z młodzieżą potwierdzają liczne nagrody dyrektora szkoły. Prowadzone przez p. Marię Wróbel wychowawstwo kolejnych roczników młodzieży przynosiło wymierne efekty dla młodzieży, która pod opieką wybitnego pedagoga chłonęła wiedzę, rozwijała pasje i zainteresowania. Podkreślić należy fakt, że jako wychowawca skupiała się na indywidualnej pracy z wychowankiem w zakresie obejmującym również sprawy pozaszkolne, trudne dla młodzieży. Jej dom zawsze był i jest otwarty dla młodzieży szkolnej, absolwentów i rodziców. O wyjątkowych umiejętnościach pracy z młodzieżą świadczy fakt, że do teraz wychowankowie utrzymują żywy, rodzinny kontakt z p. Marią Wróbel. Zawsze angażowała się w sprawy środowiska, w którym mieszka, prowadząc działalność społeczną, kulturalną i oświatową, m.in. w ramach Towarzystwa Dobroczynności oraz Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa. Stowarzyszenie Dobroczynności wspomagało osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, m.in. przez zbiórki żywności.

W Towarzystwie Rozwoju Ksawerowa p. Wróbel pracowała w Zarządzie od początku działalności Towarzystwa, natomiast w latach 2008–2013 r. pełniła funkcję prezesa. Angażowała się w organizację imprez charytatywnych i kulturalnych, m.in. zbiórki żywności dla najuboższych, organizowanie koncertów o tematyce patriotycznej. Wspólnie z mecenasem Zygmuntem Kortyńskim podejmowała działania związane z uregulowaniem sytuacji prawnej budynku willi Hoffmana (obecnie Gminny Dom Kultury). Maria Wróbel jest inicjatorką i autorką wyróżniania społeczników i liderów działających na rzecz lokalnego środowiska. Systematycznie dba o pamięć i uznanie dla wszystkich tych, którzy angażują się na rzecz innych ludzi.

Podejmowane przez Nią w różnym okresie działania społeczne to również samopomoc koleżeńska w środowisku dzieci i młodzieży na terenie popegeerowskiego osiedla. Jej inicjatywą było powstanie Klubu Ludzi Aktywnych, który skupiał osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Współpracowała też z Klubem Inteligencji Katolickiej.

W latach 2003-2014 to także systematyczna praca w Radzie Gminy Ksawerów. M. Wróbel jest wybierana przez mieszkańców znaczącą ilością głosów. Przez dwie kadencje pracowała jako radna w trwającej obecnie kadencji pełni funkcje Przewodniczącej Rady Gminy. Zawsze dyspozycyjna i otwarta na potrzeby mieszkańców.

ANETA KOSIOREK