Marcin Mac, Narodowa Akademia Informacyjna w Polsce

204m Inicjatywa o nazwie Narodowa Akademia Informacyjna, którą postaram się Państwu opisać jest ogólnopolską społeczną organizacją bez organizacji. Czyli strukturą horyzontalną, która nie ma centrali. Nie ma przywódców, nie ma hierarchii, nie ma formalnych struktur, budynków, biur, infrastruktury, budżetu, itp. Jest systemem otwartym.

Każdy może zostać członkiem, każdy może odejść w dowolnej chwili. Małe grupki mogą się dowolnie łączyć, a większe dzielić. W praktyce kilkanaście osób to maksymalna liczba członków jednej grupy, gdyż przy większej liczbie pojawiają się kłopoty ze sprawnym komunikowaniem się i szybkim podejmowaniem decyzji. Organizacja jest płynna. Wygląda to na chaos, czyli paradoksalnie zaprzeczenie organizacji, ale chaos wymusza kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji oraz poczucie odpowiedzialności za te decyzje.
Głównym celem działalności NAI jest szeroko pojęta edukacja w dziedzinach wiedzy niedostępnych na polskich uczelniach. W niewielkim tylko wymiarze wspomina się o nauce porównawczej o cywilizacjach w ujęciu jej twórcy prof. Feliksa Konecznego.
Nauka w naszym „latającym uniwersytecie” ma charakter interdyscyplinarny ze względu na szerokie możliwości zastosowań praktycznych podstawowych dziedzin nauki, którymi się zajmujemy i podejście, jakie one implikują. Tymi dziedzinami nauki są: cybernetyka (ogólna i społeczna) – nauka o procesach sterowania, nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu cybernetycznym i klasycznym, które stworzył prof. Feliks Koneczny, elementy wojny informacyjnej (psychologicznej). Poniżej prezentuję program NAI, według którego prowadzony jest proces edukacji.

Program kursu w ramach NAI obejmuje następujące zagadnienia: Cybernetyka i jej rola w procesie integracji nowoczesnej nauki; Polska szkoła cybernetyki społecznej, pod- stawowe pojęcia cybernetyki ogólnej i społecznej; Systemy i procesy autonomiczne; Elementy socjocybernetyki; Elementy psychocybernetyki; Nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu cybernetycznym. (Jednostronne teorie rozwoju społecznego: biologizm, ekonomizm, ideologizm. Nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu prof. Feliksa Konecznego jako próba wielostronnego ujęcia życia społecznego); Cybernetyczna analiza procesów i konfliktów społecznych w Polsce od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych; Cybernetyczna analiza procesów sterowania międzynarodowego i konfliktów międzynarodowych; Elementy ogólnej jakościowej teorii informacji i jej zastosowań; Podstawy cybernetycznej teorii dowodów naukowych i sądowych; Cybernetyczna analiza walki informacyjnej i manipulacji.

Program kursu przewidziany jest na 5-6 lat, a co za tym idzie nie ma sensu przychodzić na pojedyncze spotkania (chyba że tylko w celach towarzyskich), ponieważ taka wyrywkowa wiedza na niewiele się przyda. Dla niektórych może się to wszystko wydawać trudne, ciężkostrawne, ale mogę zapewnić, że osoby o wyższych motywacjach poznawczych, dla których poznanie rzeczywistości społecznej, naukowej takiej, jaka ona jest sprawia przyjemność się odnajdą.

Narodowa Akademia Informacyjna w Polsce
Jak na wstępie zaznaczyłem, NAI jest inicjatywą ogólnopolską, niesformalizowaną społeczną o strukturze horyzontalnej rozproszonej. Tym, czym jednoczy wszystkie grupy niezależnie od miejsca działania jest informacja, która ma bardzo wysoki poziom społeczno-sterowniczy.

Z kolei ideą, która nam przyświeca jest nacjokratyzm, czyli naukowy nacjonalizm, który postuluje pełną niepodległość zewnętrzną i wewnętrzną dla wszystkich narodów.

NAI działa już praktycznie w całej Polsce w następujących miastach: Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Olsztyn, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Kielce, Częstochowa, Gdańsk, Jarosław, Dębica, a z tego co mi wiadomo w tym roku dołączy do tej grupy również Lublin. Gdyby ktoś był zainteresowany chęcią uczestnictwa w kursie organizowanym przez NAI, to odsyłam do koordynatorów grup, kontakty do nich znajdą Państwo na stronie grupy poznańskiej: socjocybernetyka.pl Tych z Państwa, którzy z jakichś powodów nie mogą się osobiście wybrać na spotkanie odsyłam na kanał HarFOR prowadzony przez warszawskich harcerzy, na którym osoby chętne mogą uczestniczyć w wykładzie transmitowanym na żywo przez kanał YouTube, tu spotkania odbywają się co tydzień w poniedziałek o godzinie 18:15.

Narodowa Akademia Informacyjna w Łodzi
W Łodzi NAI działa już od kilku lat z drobnymi przerwami cyklicznie co miesiąc spotykając się na wykładach z przerwą wakacyjną, a w tym roku akademickim uruchomiliśmy na nowo kurs rozpoczęty 26 listopada 2014 roku, na którym gościliśmy doc. Józefa Kosseckiego z tematem „Strategia i taktyka działania społecznego”.

Tematyka wykładu nawiązywała do hierarchii poziomów działań społecznych od najniżej stojącego taktycznego, operacyjnego, strategicznego po najwyższy ideologiczny. Na kolejnym spotkaniu 17 grudnia 2014 roku gościliśmy dra Rafała Brzeskiego, który podjął temat „Kontrwywiad obywatelski”, na którym autor wyjaśniał, na czym powinna polegać społeczna ochrona kontrwywiadowcza w sytuacji, kiedy służby państwowe do tego przeznaczone nie spełniają swej podstawowej roli.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach NAI w Łodzi, na którym pan Maciej Węgrzyn (inżynier, cybernetyk, zajmował się w swej pracy zawodowej rozwiązywaniem konfliktów w miejscach pracy z wykorzystaniem metod cybernetyki społecznej) przedstawi słuchaczom temat: „Cybernetyka społeczna nauka o procesach sterowania społecznego – wprowadzenie”. Wykład będzie wprowadzeniem w przedmiot badań cybernetyki społecznej z ukazaniem jej praktycznego wymiaru w codziennym życiu. Prelekcja odbędzie się 14 stycznia (środa) 2015 r. w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Narutowicza 54 m. 8 o godzinie 18:00. Łódzki oddział NAI organizując swoje wykłady współpracuje z Oddziałem Okręgowym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Łodzi, które wspiera nas użyczając lokal oraz organizacyjnie za co najserdeczniej dziękuję w imieniu swoim i zespołu NAI.

Następne spotkanie, na które chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną odbędzie się 17 lutego (wtorek) 2015 r. również w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przy ul. Narutowicza 54 m. 8 o godzinie 18. Gościć będziemy dra Rafała Brzeskiego (historyka działań wywiadu i kontrwywiadu, wieloletniego pracownika polskiego radia, korespondenta, pisarza twórcy teorii wojny informacyjnej, którą cały czas rozwija) z tematem „Organizacja bez organizacji” szczegóły dotyczące spotkania będzie można znaleźć na naszej stronie: naizdw.wordpress.com oraz na Facebooku: www.facebook.com/NAIZdW. Słuchacze, którzy są obecni na spotkaniach otrzymują po każdym wykładzie „Biuletyn NAI” wydawany przez nasz łódzki ośrodek akademii w biuletynie znajdują się przygotowane materiały dotyczące poprzedniego spotkania. Oprócz tego wykłady są nagrywane i pewnym opóźnieniem publikowane na przytoczonej wcześniej stronie. Nasza strona internetowa: naizdw. wordpress.com, e-mail: narodowaakademiainformacyjna@gmail.com

Lądując, chciałbym przytoczyć Państwu obszerny, ale bardzo istotny fragment za Hansem Selye, który podsumowuje i daje wiele do myślenia: Musimy nauczyć naszą młodzież rozumieć, że w tym Wieku Badań Naukowych wielkie wojny nie będą oparte na sile młodzieńczych mięśni; bitwy nie będą wygrywane dzięki pełnej chwały, odurzającej, chwilowej odwadze spotkania się z bagnetem wroga i umierania dla sprawy, jeśli będzie potrzeba. Nasze dzieci muszą zrozumieć, że obecnie wielkie zmagania w czasie pokoju lub wojny kończą się zwycięsko, wyłaniając bohaterów innego rodzaju, ludzi silnych intelektualnie i obdarzonych wyjątkowym i wytrwałym rodzajem odwagi – trzeźwą determinacją poświęcenia całego życia temu, co uważają za cel godny istnienia. Młodzież będzie musiała zrozumieć, że daleko trudniej jest żyć dla sprawy aniżeli dla niej umrzeć (Selye H. (1967), Od marzenia do odkrycia naukowego, PZWL, Warszawa, s. 44).

Na koniec chciałbym zaprosić tych z Państwa, których zainteresowałem tematyką, którą zajmuje się Narodowa Akademia Informacyjna do współpracy bezpośredniej, nie tylko związanej z cyklicznym uczestnictwem w spotkaniach, mam tu na myśli również tworzenie, ubogacanie sobą i rozwijanie idei NAI na terenie Łodzi i w całej Polsce.