Ku czci św. Faustyny

Już po raz dziesiąty odbył się w Łodzi Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”. Impreza, której organizatorem jest Ks. Prałat Wiesław Potakowski, proboszcz parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej, odbywa się co roku w wigilię Niedzieli Miłosierdzia w dawnym parku Wenecja (dziś Park Słowackiego). Festyn na stałe wpisał się już w tradycję Kościoła łódzkiego. Patronat nad nim objął Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki.

W sobotę 11 kwietnia mieszkańcy Łodzi spotkali się w dawnym Parku Wenecja, by wspominać początek drogi Helenki Kowalskiej. To tam, podczas zabawy, objawił się Jej Pan Jezus, nakazując wypełnić Jej powołanie i wstąpić do zakonu. To po tym wydarzeniu Helenka Kowalska wyjechała z Łodzi, by rozpocząć misję sekretarki Bożego Miłosierdzia.

Tym razem dopisała pogoda, więc uczestnicy festynu mogli cieszyć się przygotowanymi dla nich atrakcjami. Impreza rozpoczęła się koncertem zespołu Lumen, który zaprezentował Pop Oratorium. Koncert był przeplatany słowami z dzienniczka św. Faustyny i medytacjami o Miłosierdziu Bożym. Po jego zakończeniu uczestnicy przeszli drogę, jaką po objawieniu Helenka Kowalska przebyła do z Parku Wenecja do łódzkiej archikatedry, by tam się modlić.

Uczestnicy Festynu w katedrze modlili się do Miłosierdzia Bożego w intencji miasta i całego świata. Na zakończenie rozdano tradycyjne chlebki miłosierdzia.
W tym roku Festyn ma potrójny wymiar świętowania: to 80. rocznica pokazania obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, 110. rocznica urodzin św. Faustyny i 10. rocznica ustanowienia Jej Patronką Miasta Łodzi. Poprzez przemarsz drogą, którą szła św. Faustyna z parku Słowackiego, ulicą Pabianicką, Piotrkowską, aż do dzisiejszej Archikatedry – mówi ks. Wiesław Potakowski, proboszcz parafii św. Faustyny – pragniemy upamiętnić szczególną chwilę jej życia, a także uzmysłowić mieszkańcom, że i oni mogą chodzić drogą Świętej. Łódź jest szczególnym miastem na mapie Miłosierdzia Bożego: tutaj bowiem żyła, pracowała i dorastała św. Faustyna. Święta Faustyna jest dziś dla nas Nauczycielką Wiary w Jezusa Chrystusa, tak jak Papież Polak, który ustanowił święto Miłosierdzia Bożego” – mówi ks. Wiesław Potakowski.

TERESA SZEMERLUK